2013. július 27., szombat

Fb. bejegyzésem a kártyavárakról

A kártyavárak "természetrajza"

A külső szemlélő úgy látja, hogy mégegy kártyát már igazán nem lehet hozzátenni. Lehet. Meg a következőt is. Aki rakja, elbízza magát. A nézők egy része csodálja, más része elfásul, mert nem igazán érdekli a vállalkozás. Aki meg már régen azt hitte, hogy még egy kártyát már nem bír ki a konstrukció, az elbizonytalanodik, hogy mi minden lehetséges.
Aztán egyszer csak összeomlik az egész. Utólag se tudja senki, hogy miért éppen attól az újabb kártyalaptól..

2013. július 24., szerda

Fb. hozzászólásom az orbánizmus tettei miatti felelősség első számú viselőjéről

Kemény mazochizmus a magyar választót tenni meg az első számú bűnösnek az Orbán - kormány tettei miatt. Nem. A fő felelősség az Európai Néppártté és azon belül a CDU-CSU-é. Ha azok ma is kiállnak Orbán mellett, akkor honnan tudja meg a magyar választó, hogy az Orbán rezsim lement az európai térképről. Lám, nem ment le: az EU Parlament legnagyobb frakciójának hivatalos véleménye szerint ez is belefér, ez is egy lehetséges opció. Akkor miért ne tarthatná annak az orbánista média hatása alatt álló Fidesz - szavazó?

2013. július 23., kedd

Fb. bejegyzésem a hungarocentrizmusunkról

A hungarocentrizmus mocsarában

A kormányzat felszínes frázisokon túl csak önmagára figyel és ellenséges a külvilággal szemben. Sem az ellenzék, sem az elemzők nem tűnnek ki abban, hogy a magyar belpolitikai - belgazdasági helyzetet tágabb - nagyrégiós, összeurópai illetve globális összefüggésekbe helyezzék. Noha abban, hogy idáig jutottunk, a külső fejleményekre adott rossz hazai válaszoknak, nemegyszer félreértéseknek kulcsszerepe van. S hogy mi lesz itt és mi lehet, az is nagymértékben az országon kívüli fejlemények függvénye. Ideje lenne ezt észrevenni.

2013. július 20., szombat

Fb. bejegyzésem Orbánról és a nemzeti burzsoáziáról

Megkerülhetetlen kérdések Orbánról és a nemzeti burzsoáziáról

Becsapta-e Orbán az - olyan, amilyen - nemzeti burzsoáziát? Képviselte-e ténylegesen is, nem csak verbálisan, illetve "a gazdagok" részeként, valamint különpaktumok részeseként? Le akarja őket is cserélni kliens - burzsoáziára? Az oligarcha - tematizálás a lényegre mutat rá, vagy éppen elfedi a lényeget?

2013. július 19., péntek

Fb. bejegyzésem: 30-as évek: redivivus?

30-as évek: redivivus?

Nem tudtam soha megérteni, hogy a 30-as években, a nagy gazdasági világválság után és a II. Világháború előtt az európai politikai és gazdasági elitek hogy lehettek olyan rövidlátók, hogy nem reagáltak mindarra, ami a szemük láttára történt. Mostanában - sajnos - kezdek ezen nem csodálkozni.

Fb. kérdésem Demjánról és Csányiról

Ha Demján és Csányi szeme egyszerre nyílik ki, az mit jelent? Semmit? A puszta véletlen műve??

Fb. bejegyzésem arról, hogy ki áll ki a föderatív Európáért

Ki áll ki a föderatív Európáért?

A válasz rövid. Senki. A föderatív Európa nem terv, még csak nem is vízió. Egyrészt vád azok részéről, akik a nemzeti szuverenitáshoz ragaszkodnak akár annak árán is, hogy föladják mindazt, amit Európa eddig az integráció révén elért. Másrészt titkolt remény azok részéről, akik látják, hogy az integráció elért eredményei a Nemzetek Európája eddigi formájával nem tarthatóak fenn, még kevésbé fejleszthetőek tovább - és az események logikájában bíznak a megvalósulás tekintetében. Csakhogy az események logikájának érvényre juttatásához olyan hús - vér személyekre lenne szükség, akik azt nem csak elviselik, hanem akarják és tudják képviselni is. Ilyenek híján a visszafejlődést a demagóg és blöffölő, de hús-vér vér emberek a nélkül képesek valóra váltani, hogy még csak nem is figyelmezteti senki az európai választókat arra, hogy mik lesznek a dezintegráció elháríthatatlan következményei.

2013. július 17., szerda

Fb. bejegyzésem egy Európa narratíva lehetséges szerepéről

Égetően hiányzik egy okos és veretes Európa narratíva. Ha a Bizottság a megrendelő, akkor komoly szerepe is lehet a hiányzó definiált Európa - identitás létrejöttének és elterjedésének.Ilyen híján a gazdasági kényszerűség maga nem képes kialakítani az integráció új minőségét.

2013. július 14., vasárnap

Fb. bejegyzésem arról, hogy mikor mattolta be magát a magyar ellenzék

 Végeredményben az ellenzék azzal mattolta be magát, hogy akkor is legitimnek fogadta el az Orbán - kormányt, amikor az túllépett a felhatalmazásán és alkotmányos államcsíny - sorozatot hajtott végre. Persze utólag kár sírni.

Fb. bejegyzésem az orbánizmussal kapcsolatos Szerzett Immunhiányos Betegségről

Szerzett Immunhiányos Betegség

Első látásra értetlenül lehet szemlélni, hogy miután ország - világ előtt egyértelművé vált az orbánizmus mibenléte, világosak a hatásának veszélyei, a természetes védekezőrendszerek evidenssé tenné a védekezést - minden instancia tehetetlenül áll, mormog és toporog. Az utókor meg végképp nem fogja érteni ezt a bénultságot. Feltehető, hogy az ok nem a tisztánlátás hiánya, sem a naív optimizmus, hogy majd csak megoldódik magától a probléma, sem pedig a következményekkel kapcsolatos vakság. Akkor marad a saját procedurális rendszer, ami lefegyverez, kapcsolódva a korábbi precedensek nem meggyőző voltához és a félelem a precedensteremtéstől, aminek nem beláthatóak a konzekvenciái. Vagyis az immunreakció működésképtelensége.

2013. július 11., csütörtök

Kifakadásom egy Fb. csoportban

Értsétek meg: szépek lehetünk (?), de okosak nem!

Ez egy nem normális ország, a helyzet sem normális. Ezért teljesen fölösleges olyasmikkel előállni, amikkel normális helyeken szokás (vagy akár nálunk is 2006 előtt.)
Vegyük végre tudomásul, hogy ha az Orbán kiír választásokat (olyat, amilyet akar),akkor ha ellenzéki egyáltalán labdába rúghat, csak olyan teheti, aki információkkal, kapcsolatokkal, pénzzel és apparátussal rendelkezik. Ennek hiányában okoskodni nem csak fölösleges, de káros is most már.
Rajtunk annyi múlik, hogy elmegyünk-e szavazni és ott a választékból kire voksolunk. Illetve mit mondunk annak, aki hallgat ránk személy szerint.
Ennyi...

2013. július 9., kedd

Fb. bejegyzésem egy hátborzongató nagyrendezvényről

Hátborzongató mimikri

Most már elmúlt a kötelező kegyeleti illendőség. Elmodhatom. Hátborzongató volt az a mimikri, ahogy a csepürágók eljátszották, hogy milyen lenne egy normális országban egy dísztemetés. Noha teljesen hiteltelenek, kisebb gigszerekkel megcsinálták! Vakulj magyar!

2013. július 8., hétfő

Fb. bejegyzésem arról, hogy mi a birnami erdő az orbánizmus számára

Ha a birnami erdő megindul

A vészbanyák azt jósolták Macbethnek, hogy addig tart az uralma, amig a birnami erdő meg nem indul ellene. Ezért magabiztos, azért nem fél az ellene harcba indulóktól. Ilyen formán van Orbán is a politikai ellenzékével. És így látják ezt sokan az ellenzék soraiban is.
Mi viszont tudhatjuk, mit rejt a birnami erdő fogalma. Mi mást, mint a világgazdaságot?

2013. július 6., szombat

Fb. bejegyzésem a két politikai oldalról az Európa - kérdésben

Melyik politikai oldal tudathasadásos nálunk?

Az a sztereotípia uralkodik, hogy a jobboldal egységes annak ellenére, hogy immár két pártja van, a szemben álló oldal (ne nevezzük balnak) viszont szétszabdalt, viszálykodó. Valóban ez a felületes látszat. Az alapvető kérdésben, az Európa kérdésben azonban az ellenzékiek teljesen egységesek, viszont a jobboldal tudathasadásos.

A jobboldal politikai gravitációs központja a háborús vereségtudat és ennek terjesztése. Önmagában a háborús vereség tény, abból következett a visszacsatolt területek ismételt elvesztése és a sokévtizedes szovjet megszállás. De mi az ellentettje? Hitler világháborús győzelme? Ezt így a jobboldalon is kevesen vállalják. Mert ez azonnali és kibékíthetetlen konfrontációt jelent Európa összes államával. Ha nem vállalják, hogy az ország érdeke Hitler győzelme lett volna, akkor mindenféle történelmi délibábot kell előhozni, "mi lett volna, ha.." - amely Európában nem komolyan vehető. Ha a jobboldal kormányképes és EU tag akar maradni, akkor de facto zárójelbe kell tennie szalonképtelen identitását, de amennyi mégis kilátszik belőle, az folyamatos szembenállást, sunyi hazudozást eredményez.

Ezzel szemben az ellenzék identitását nem a történelemre építi. Az alapvető világhatalmi és európai statusquot problémamentesen elfogadja és teszi (tenné) identitása alapjává. Fő törekvése a felzárkózás a sikeres európai gazdasághoz és politikához, az európai válságjelenségeket pedig a többi taggal együtt szeretné meghaladni. Ebben a fő kérdésben való tényleges egyetértést az ellenzék akkor tudná politikailag is hasznosítani, ha deklaratíve ezt állítaná az Orbán - rendszer elleni harcának középpontjába.

2013. július 5., péntek

Fb. bejegyzésem az Orbán-féle posztmodern törvénygyártás csődjéről

A posztmodern törvénygyártás csődje

Orbánék borzasztó szellemesnek és jogilag szofisztikáltnak tartották azt az ötletüket, hogy szétírták a különböző demokratikus országok alkotmányait és törvényeit és amikor ők akartak "alkotni", akkor azt mozaik - módon tették: a szétírt idegen paragrafusokat rakták sorba céljuknak megfelelően. Ezért hivatkoztak mindig arra, hogy ez a kifogásolt passzus itt is szerepel, a másik meg amott. A Tavares - jelentés azonban az orbáni jogászkodás belső logikáját tárta fel, amin nem segít a posztmodern eszköztár. Az e miatti frusztráltság csak mintegy hangsúlytalanul jelent meg a méltatlankodásaikban, minthogy immáron teljesen érdektelen az, hogy milyen paragrafusnak hol tudják felmutatni a párját.

2013. július 4., csütörtök

Fb. bejegyzésem az 1930-as évek generációjáról

Én a közelmúltig az 1930-as évek embereit különleges vaksággal megvert generációnak gondoltam. Ma már sajnos nem.

Fb. bejegyzésem az Orbán - jelenség felelőséről

Ha a CDU-CSU nem kommendálja Orbánt a jobboldali pozíció elfoglalásakor, a magyar jobboldal a korábbi szövegei miatt úgy kivágta volna, hogy a lába se éri a földet.

2013. július 3., szerda

Fb. bejegyzésem a Népszövetség árnyékáról

A Népszövetség árnyéka

Most lenne ideje ezerrel elmesélni, hogy mondott csődöt a Népszövetség a két háború között a hírhedt be nem avatkozási politikájával. A maiak közül már alig valaki hallott erről. Könyv, cikk, konferencia, film, televíziós feldolgozás stb. jó volna a történelmi emlékezet felfrissítésére, hogy kézenfekvő legyen a mai analógia.

2013. július 2., kedd

A piac és a bürokrácia mixei és a kooperációs hajlandóság

 Amióta kereskedelem létezett, majd jelentkezett a hitel, a váltó, világos volt, hogy egyidejűleg léteznek ilyen olyan felsőbbségek,hatóságok is, amelyek "megvámolják", "szabályozzák" ezt és a szabálysértőket (jó esetben csak azokat) szankcionálják. Ez beavatkozást is jelent, de védelmet is. Erről szól a gazdaságtörténet napjainkig.

A nélkül, hogy érdemileg belemennénk bármiféle problémába, könnyen belátható, hogy tiszta formák nincsenek, de nem is lehetségesek. Mindig valamilyen mix van: hol szerencsésebb, hol kevésbé szerencsés. A mindenkori mixben természetesen érvényre jutnak a mindenkori erőviszonyok. Ugyan mindenki törekszik a saját haszna maximalizálására, a tartósan sikeres mixek önkorlátozás, illetve explicit vagy implicit kooperatív stratégia révén jönnek létre. De legalább ennyire fontos a következmények mindenkori visszacsatolására való képesség és készség. Minden korábbi gazdasági felemelkedés és hanyatlás, bukás leírható ezekkel a kategóriákkal.

A mai világ sokkal összetettebb, mint a bármikori világ volt. Globális méretekben minden mindennel összefügg, hallatlanul felgyorsultak a folyamatok, rengeteg az egyidejű szereplő, sok az új jelenség, konstelláció, állandó és sokrétű a létező vagy potenciális kommunikáció. Ez egyszerre jelent önkorrekciós lehetőséget és erős veszélyeztetettséget. Ez utóbbit mindenekelőtt a kooperációra nem hajlandó szereplők okozzák - legyenek akár nagyhatalmúak, akár - a tömegdemokrácia korában - nagytömegűek, akár pedig nagy tudati hatásra képesek. A sikeres mixekhez ugyanis minimális bizalom szükséges a fontos szereplők között. A kooperációra nem hajlandóakban a definícióból kifolyólag a partnerek nem bíznak, eleve veszélyforrásnak tekintik. Ha ez a veszélyforrás lokális, akkor elsősorban önveszélyes.Ha viszont a veszély nem lokalizálható, akkor általános összeomláshoz is vezethet.