2011. augusztus 5., péntek

Hsz. egy roma tárgyú poszt vitájáhozA legvégén találtad meg az egész ügy legérzékenyebb pontját, Orsi. A késő Kádár korban a romák asszimilációja meglehetősen előrehaladt, a rendszerváltás meg eleve kreált a romák heterogén halmazából egyetlen kisebbséget, amelyet a gyárbezárások és a téeszfeloszlatások kiszorítottak a munkaerőpiacról, a bérlakások magántulajdonba adása meg főleg falusi gettókba terelt (eddig a bevezetés) - és mindennel eredményeként a ROMÁK INDIVIDUUMFOGALMA eltér a többség individuumfogalmától, amelyre a jogszabályok épülnek. Erre tett rá a hirdetett, és részekben meg is valósított pozitív diszkriminációs politika. Mindez még elment volna, ha a rendszerváltás a lakosság általános gazdagodásával és a felső régió politikai és erkölcsi konszenzusával ment volna végbe. Nem így történt. Ez az a keret, amiben az összes személyes tapasztalat felgyűlt és a sokoldalú frusztrációval keveredett.

Surányi Bálint: Orbán az első 100 napos programm okozójaSzokásban van a Medgyessy kormány két 100 napos programmját egybemosni és átkozni. Pedig! Volt az Orbán kormánynak két olyan, Lakner által is kifelejtett súlyosan kártékony lépése, ami a közalkalmazotti drasztikus béremelést kikényszerítette.
Az egyik a köztisztviselői fizetések elképesztő mértékű megemelése, miközben a közalkalmazottaknak nem adtak semmit. Ez a köztisztviselők és -a másik oldalon - közalkalmazotti státusban dolgozó orvosok, pedagógusok és más diplomások között teremtett súlyos társadalmi feszültséget. Ezt az új kormány nem vállalhatta.

A másik, hasonlóan súlyos felelőtlenség a minimálbér kétszeri drasztikus megemelése volt. Ez olyan, veszélyes mértékben "nyomta össze" a közalkalmazotti bérskálát, hogy rengeteg kvalifikált közalkalmazott minimálbéren találta magát. Az egészségügyből a nővérek csapatostul mentek a plázákba pénztárosnak stb.

Így az 50%-os közalkalmazotti béremelés elkerülhetetlen volt a problémák kezelhetővé tételére. A kísérő szöveg volt inkább mewllélövés, a második 100 nap pedig Medgyessy szakmai hozzáértését kérdőjelezi meg.