2011. augusztus 5., péntek

Hsz. egy roma tárgyú poszt vitájáhozA legvégén találtad meg az egész ügy legérzékenyebb pontját, Orsi. A késő Kádár korban a romák asszimilációja meglehetősen előrehaladt, a rendszerváltás meg eleve kreált a romák heterogén halmazából egyetlen kisebbséget, amelyet a gyárbezárások és a téeszfeloszlatások kiszorítottak a munkaerőpiacról, a bérlakások magántulajdonba adása meg főleg falusi gettókba terelt (eddig a bevezetés) - és mindennel eredményeként a ROMÁK INDIVIDUUMFOGALMA eltér a többség individuumfogalmától, amelyre a jogszabályok épülnek. Erre tett rá a hirdetett, és részekben meg is valósított pozitív diszkriminációs politika. Mindez még elment volna, ha a rendszerváltás a lakosság általános gazdagodásával és a felső régió politikai és erkölcsi konszenzusával ment volna végbe. Nem így történt. Ez az a keret, amiben az összes személyes tapasztalat felgyűlt és a sokoldalú frusztrációval keveredett.

1 megjegyzés: