2011. október 28., péntek

Egy zárt csoportom eddigi bejegyzései a Facebookon


 • Csapdában a maradék ellenzéki média

  Amikor az MSZP-nek és az SZDSZ-nek még volt társadalmi és anyagi támogatottsága, akkor hibás és rövidlátó médiapolitikát folytatott. Túlzott jelentőséget tulajdonított a médiaháború óta ezer sebből vérző, a piacról egyre inkább kiszoruló, romló minőségű közmédiumoknak, adottnak vette a kereskedelmi médiumok önérdekből középre húzását, ugyanúgy manipulált az állam által befolyásolható hirdetésekkel, mint a nála sokkal gátlástalanabb jobboldal és nem vette fel a kesztyűt a jobboldal saját gründolású médiumai és fiatal újságíró gárdája láttán. Így megágyazott saját média-vereségének

  Mindezek következtében az Orbán - rezsim csak az öncenzúra és a Damoklesz kardja funkcióra használja világbotrányt okozó médiatörvényét. "pedig le is lövethette volna őket". A maradék ellenzéki média ugyan anyagi támogatásért fordul olvasóihoz - hallgatóihoz, jelezve ezzel, hogy pengelélen táncol a lét és a nemlét határán, de mégis inkább leplezi, mint mutogatja sebeit. A sebek azért időnként napfényre kerülnek: az újságírók munkájáért nem kapnak fizetést. De fenntartják a táborukra igényt tartó "fogyasztók" illuzióját, hogy még élnek, a kormány alibijét, hogy van ellenzéki média.

  Ezen a stratégián (taktikán?) ütött újabb rést a "Dési ügy". Láthatóvá vált, hogy akik mégiscsak finanszírozzák valahogy a maradék médiumokat, ennek fejében kicsinyes feltételeket is támasztanak, s ha valami nem tetszik, büntetnek. Akármennyire is zavaros az a legendárium, ami elöntötte ezzel kapcsolatban a Facebook ellenzéki posztjait, hatásában lehangoló.

  Ezek után újra felvetődik a kérdés, hogy mi jobb. A lassú halál, amely tovább élteti az internetet nem használó közönség reményeit, de újabb és újabb kínos esetekkel szomorítja a híveit. Vagy a gyors halál, amelyik egyszer látványosan demonstrálja ország és világ előtt, hogy nem lehetséges virulens, öntudatos ellenzéki legális média az Orbán - rendszerben és megnyitja az utat az internetes és szamizdatos ellenzéki média szabad önfejlődése számára - immár tradicionális "versenytársa" nélkül.
  · · · 14 perce
 • OLDER POSTS

 • Parlamenti kretenizmus

  A cím az ősidőkben európai szociáldemokrata terminus technicus volt a baloldali szociáldemokraták szótárában, akik nem helytelenítették ugyan, hogy pártjaik részt vegyenek a polgári parlamentekben, de a hatalom megragadásának forradalmi útját se akarták kizárni.
  Nálunk most ellenzéki politikusi - politológusi körökben ütötte fel a fejét egy újfajta parlamenti kretenizmus. A világegyetem vastörvényének tartják, hogy nálunk a kormány csak és kizárólag a 2014-ben a jelenlegi kormány játékszabályai szerint megtartott választásokon pártok által váltható le. Ezért ostoroznak mindent és mindenkit, ami és aki a rendszer elleni tiltakozását nem egy ellenzéki pártrendszer világos kereteinek kalodájába szorítják. Szinte meg kell szégyenülniük a különféle, de egybeolvadó pörölycsapásoktól, hogy micsoda zagyva, amatőr dolgokban vesznek részt, a helyett, hogy forsriftosan ellenzéki pártok mögött sorakoznának fel, vagy - ha a választék nem kielégítő - gyors ütemben újakat alapítanának.
  Ez doktrinér, vagy önérdekű félreértése a mai magyar helyzetnek. Amint a Milla és az általa utcára szólított tüntetők világosan megértették, Orbán a parlamentarizmus díszletei között egy EU-s kakukktojás autoritér RENDSZERT épített ki, amelyet nem szabadna azzal legitimálni, hogy legalitását hangsúlyozva eltávolítását csak a hagyományos formában tartjuk elképzelhetőnek. Annál inkább nem, hogy minden okunk meg van annak feltételezésére, hogy ez a rendszer nem csak ellenszenves, hanem gazdasági és külpolitikai szempontból életképtelen is. Továbbá ennek okán bármikor elvesztheti a jelenlegi szavazói támogatottságát is.
  Tehát bármikor előállhat egy krízishelyzet. Nem láthatjuk előre, hogy ez milyen körülmények között állhat elő és mik lesznek a közvetlen következményei. Azt se tudhatjuk, hogy a jelenlegi parlament képviselői hogyan reagálnak egy ilyen krízishelyzetre, ha előáll. Az azonban kétségtelen, hogy egy ilyen helyzetben minden olyan demokratikus ellenzéki erő, amely mögött lakossági (választópolgári) támogatottság van, színre kellene, hogy lépjen. És erre is fel kell készülniök mind koncepcionális, mint szervezeti szempontból, nem csak egy 2014-es választási harcra.

  Kifejezetten ártalmas tehát a politikai katekizmus szentenciái alapján spontán fejlődésüket eleve kényszerzubbonyba eröltetni. Ez csak a jelenlegi rendszernek kedvező, mert egy egyszerűsített terepasztalon kedvére diktálhatja a szabályokat és összezavarhatja a vele szembenállók sorait. Ha maga a jövő bizonytalan, maradjanak ők is bizonytalanságban ellenfeleik lehetséges lépéseit illetően! A rendszer - visszaváltás parlamenti legitimációja a kellő időben, előre nem látható dramaturgiával úgyis megszületik.
  · · · szerda, 5:36


   • László Kende Nagyon igaz és fontos. Vmelyik múlt heti Népszabiban Révész Sándor produkált különösen szép gyöngyszemet ebben a témában.
    szerda, 22:04 ben ·

 • Nemzeti Megmentés Tanácsa kellene

  Minthogy az ország a gazdasági katasztrófa felé tart, kellene egy olyan "össznemzeti" kerekasztal,amelyiknek bármilyen helyzetben lenne olyan tekintélye, hogy a káosszal szemben világossá tegye a teendőket. Ilyesmire gondolok:

  Elnök: Kopits György Tagok:Békesi László, Bod Péter Ákos, Bokros Lajos, Chikán Attila, Kupa Mihály, Oszkó Péter,Surányi György
  · · · október 23., 5:20

 • folytatom: döntő oka lesz a hazai fejlesztések finanszírozása minimumra csökkenésének, azaz a GDP-növekedés eltűnésének stb. Az említett cinizmus ill. erkölcstelenség része persze, hogy valamennyi magyar döntéshozó jól tudja: a végtörlesztés ezen módja legalább háromszorosan törvénytelen--erre jóelőre figyelmeztették őket saját szakértőik is--így már egy normális Alkotmánybíróságon azonnal el kellene buknia, ami legkésőbb az EU Bíróságán be is fog következni, de addig...ezért is a sietség! (Ami az "erkölcsösség" kérdését még kiegészíti, hogy a hírek szerint a politikai döntéshozók jelentős része több/sok tizmillió forintnyi SF hitelükkel a végtörlesztés kedvezményezettjei lehetnek; létezik még ilyen az Európai Únióban..?
  · · · október 22., 22:14

 • Igen, Bálint, ezt csináljuk itthon, amíg Brüsszel mai híre: "Elkerülhetetlen szükségszerűség az (EU-s) bankok feltőkésítése az úniós adósságválság elkerülésére, mintegy 100 milliárd euro értékben.." Bizonyára ez lesz a holnapi csúcs egyik lényeges témája. Elképesztő az a primitív cinizmus, amivel legutóbb a Rogán-Lázár duó ismét a magyarországi bankok megtörését, móresre tanítását emlegette habzó szájjal, míg a valóság az, amit jól jellemzel írásodban. Persze itt is érvényesül a szokásos kettős beszéd, hiszen alig néhány naoja, hogy Orbán "figyelmeztetett", itt az ideje, hogy jobban odafigyeljünk bankjaink helyzetére, teherbíróképességére, mert nem lehet többet rájuk rakni, stb.--kb. így...
  Való igaz, hogy a bankok hitelképességének folyamatban lévő letörése egyik döntő oka lesz
  · · · október 22., 21:39

 • Játék a tűzzel

  A bankszektor újabb és újabb megerőszakolása és kifosztása a rendszer szenvedélybetegségévé vált. Ez érthető abból a szempontból, mert totális hazai hatalmuknak a bankok jelentik az egyetlen effektív akadályát, mert azt hiszik, hogy egy "nemzeti" bankrendszer minden szeszélyüket kiszolgálná és még mesés összegeket is juttatna állami és baráti zsebekbe. Libidóként ezzel nem is lenne semmi baj, de a realitás oldaláról nem csak hogy woodoo szinten van,ráadásul belső logikai bukfencektől is szenved.
  A rendszer urai úgy gondolják, hogy Európa pénzügyi nehézségei "nekik dolgoznak", mert a szolid üzletmenet sehol se profitábilis, a figyelmet az akut válságjelenségek kötik le és ezért nincs energia és döntésképesség a magyar packázás letörésére. Ez a politikai csúcs szintjén talán nem alaptalan feltételezés. Viszont a külföldi tulajdonosok leánybankjainak, a magyar bankok külföldi részvényeseinek útonálló módszerekkel való rendszeres kifosztása már közel hozza az egyeztetett ellencsapás időpontját, mert még a jelenlegi problématömegük körülményei között is túllépi a tűréshatárt. Ez az ellencsapás lehet közvetlenül banki, de nyomást gyakorolhatnak az EU-ra is válaszlépés kikényszerítésére.
  Végül, de nem utolsó sorban lecsaphatnak a hitelminősítők is. Egy nyílt erőpróba a kormány és a jelenlegi bankok között erre nekik alkalmat és indokot ad. A leminősítés ugyan elvben a bankokat is sújtja, de mivel tisztában vannak ennek veszélyeivel, nyilván megteszik - ha még nem tették meg - azokat a helyzetüket bebiztosító piaci ellenlépéseket, amelyek nagyrészt mentesítik őket egy megugró forintinfláció okozta veszteségeiktől.
  A rendszer döntéshozói alighanem szintén tisztában vannak a leminősítés esélyével és annak hatásával a forint értékvesztésére. De csodafegyvereikben bíznak, amelyek jobbára csak a képzeletükben léteznek. Ezért játszanak a tűzzel. Rajtavesztésük pusztító gazdasági, társadalmi és politikai következményekkel fenyegeti őket is, de főképpen a magyar lakosságot.
  · · · október 22., 4:50


 • LASSÚ HALÁL

  Lengyel László tegnap este egy tévéműsorban azt fejtette ki, hogy a tisztán látó magyar elemzők tévedtek. Látva a kormány abszurd és az ország geopolitikai helyzetéhez és szövetségi rendszeréhez egyáltalán nem illő regnálását, úgy ítélték, hogy a mértékadó körök "gyors halállal" vetnek véget ennek a politikának. E helyett az látszik, hogy a lassú halál mellett döntöttek, amelynek során a magyar kormány egyre inkább belebonyolódik a maga szőtte hálóba. Sok jel mutat erre az utóbbi időben.

  Véleményem szerint két olyan erő van, amelyik esetleg nem lesz partner ehhez a forgatókönyvhöz. Az egyik - és ez rövid távon kiderülhet - a hitelminősítő cégek. Azok számára kevés a kockázata a bóvlivá minősítésnek, viszont hitelességben sokat nyerhetnek, mert ez a lépésük garantáltan önteljesítő prófécia lesz. Ebben az esetben a kormány két dolgot tehet. Vagy az EU-hoz és és az IMF-hez fordul hitelért és az egyben az egész eddigi gazdasági és politikai irányvonal végét jelenti. Vagy egy nyitott határú országban a ceausescui utat próbálja követni - amíg lehet.

  Ez utóbbi esetben várható, hogy színre lép a másik erő. Nem tudom elképzelni, hogy az Európai Néppárt ehhez továbbra is asszisztenciát akar és képes nyújtani. Márpedig ha nem, az alapjában lékeli meg a lassú halál koncepciójának folytathatóságát.
  · · · október 20., 5:51

 • ‎"Mussolini alatt pontosan járnak az olasz vonatok"

  Ez volt az a hírhedt szöveg, amit ismételgettek azok a liberális (nemegyszer hivatalosan: zsidó) polgárok, akik Olaszországba jártak nyaralni. Tudták, hogy valami nincs rendben a fasiszta rendszerrel (politikai ellenfelek tömeges és brutális börtönbe vetése, a pártok illegalitásba szorítása, a szakszervezetek korporációkba kényszerítése, hódító gyarmatszerző háború stb.), de minthogy láthatóan folyt mindennapi élet az országban, háborítatlanul lehetett nyaralni, nem láttak okot a bojkottra. Nem is ez az igazi probléma, hanem az, hogy még ideológiát is kerestek ehhez. Ilyen volt a "rendcsinálás", ami indokul szolgálhatott a polgári demokrácia nyilvánvaló meghágására.
  Nem azért írom, hogy "lányomnak mondom, menyem értsen róla". Nem. Egyre több jelét látom, hogy az Orbán rezsimmel alapból nem szimpatizáló emberek nem egyszerűen elviselni próbálják azt, hanem szükségesnek érzik hozzá ideológiát is varrni. Kiragadnak a kormány szöveg- és intézkedésdömpingjéből olyan részelemeket, amivel egyet tudnak érteni és ezt hangsúlyozva igyekeznek magukkal együtt másokat is meggyőzni arról, hogy normális világban élünk, ahol, ha nem merészkedünk a nagypolitika arénájába, még politikaközeli munkaterületeken is lehet "normális" szakmai munkát végezni. Hiszen eddig se volt fenékig tejföl...
  · · · október 19., 7:18

 • Okt. 12.-én azt írtam, hogy a demokratikus ellenzékiség gyengeségének egyik fontos oka az EU gyengesége. 24.-én ugyanerről már lényegesen többet fogunk tudni és érdemes lesz ennek ismeretében újra körülnézni.
  · · · október 18., 14:08

 • Mi a különbség a déleurópai létező és a nálunk csak remélt megszorításellenes demonstrációk között?

  Déleurópában az ismétlődő megszorítások ellen olyanok tüntetnek, akik nem látják be, mert nem magyarázta meg senki közérthetően, hogy ha elmaradnak a megszorítások, annak számukra még negatívabb fejlemények következnek. Nálunk a tömeges tiltakozás arról szólna, hogy sokan rájöttek: rosszul szavaztak, mert becsapták őket. További különbség, hogy a helyzetet értő emberek nálunk azért támogathatják a tiltakozást, mert tudják: van olyan alternatív megszorító politika, amelynek mind a társadalmi, mind a növekedési következményei kedvezőbbek lennének (vagy kevésbé lennének kedvezőtlenek), mint az ami most zajlik ezen a címen.
  · · · október 15., 5:30

 • Időzavarban leesik a sakkóra

  http://www.washingtonpost.com/politics/hungarys-viktor-orban-has-no-appetite-for-democracy/2011/10/11/gIQAfIJaiL_story.html

  www.washingtonpost.com
  Despite human rights groups’ increasing criticism of Hungarian Prime Minister Viktor Orban’s governing style, he generally has continued his ways.
  · · · · október 14., 10:08

 • A demokratikus ellenzékiség gyengeségének triviális oka

  Az egyetlen dolog, amit mondandójával a demokratikus ellenzékiség probléma nélkül meg tudna értetni a választókkal, az az lenne, hogy ha szabadságharc és őrült rögtönzések helyett együttműködnénk az EU-val, az sokaknak azonnal valamivel jobb lenne, mint a jelenlegi gazdasági kilátásai. Amíg azonban az EU problémagócnak, nehézségein úrrá lenni nem tudó, bizonytalan sorsú szervezetnek látszik és láttatik, addig ez a mondandó nem meggyőző. Másikat viszont találni nem lehet helyette. Marad a részsérelmek felkarolása és az általános rossz közérzetnek hangot adás - nem világossá téve egy kivezető utat.
  · · · október 12., 5:33

 • A formálódó Békepártnak szól Csurka kinevezése?

  A jobboldalon is vannak a tényeket tudomásul vevő emberek, csoportok. Látják, hogy Orbán politikája mind a gazdasági ellehetetlenüléshez, mind a külpolitikai senkiföldjére vezet. Erre vagy a hadszíntér elhagyásával (eklatánsan: Heim Péter), vagy az orbáni politika diszkrét, de alapvető bírálatával (Nemzeti Kör, OTP, Bod Péter Ákos) reagálnak. Mindez jelzés a jobboldalon belüli váltás szükségességére, a realitás talajára visszatérő Békepárt formálódására. Erre tűnik - más módon nehezen értelmezhető - válasznak Csurkáék provokatív kinevezése.
  Az nyilvánvaló, hogy ez a (vissza)csapás nem az utóbbi hetekre adott rögtönzés. Előkészületét bizonyítja, hogy a minisztérium és a főváros küldötte már korábban is a Dörner féle alternatívát támogatta. De a kanócot most gyújtották meg. Mi a tartalma ennek a provokációnak? Nem lehet más, mint a potenciális békepártiak visszakompromittálása a szélsőjobbal való tejtestvéri viszonyba.
  A magyar jobboldal 1919-ben máig tartó politikai fordulatot hajtott végre. Akármennyire feszegette is időnként Tisza István a demokratikus jogállami kereteket, nem volt kétséges hovatartozása a fejlődő kapitalizmus és szük értelemben vett "nyugatosság" kérdésében. Az ellenforradalommal indító Horthy rendszer viszont kezdettől nyitott volt a turáni szélsőjobboldal irányában. Duplafenekű politikát folytatott: a frankhamisítási kaland után látványosan a konszolidáció útjára lépett. Elengedte a a különítményesek, az Etelköziek kezét - de nem a soha viszont nem látásra. A 30-as 40-es években ez a duplafenekűség annyira nyilvánvaló, hogy stációit itt említeni se érdemes.
  Nyitott volt a tiszta lappal indulás lehetősége a jobboldalnak 1945-ben. A Kisgazdapárt a múltját és vezetőgárdáját tekintve joggal tekinthette magát a demokratikus konszenzus részének. Ám a megszállás és a Kommunista párt nyomására úgy reagált, mint ha nem vette volna észre, hogy a választásokon elért 57%-os eredményt nem igazán "saját jogon" érte el, lévén az indulni engedett leginkább jobboldali párt. Ez a hangoztatott 57%-os öntudat viktimológiailag alájátszott Rákosi szalámi - politikájának, jóllehet a sztalinista fordulat a hidegháború kezdetekor mindenképpen úgyis megtörtént volna.
  A jobboldal és a szélsőjobb szétválására a rendszerváltás után sor kerülhetett volna. De nem került. Ennek oka első sorban abban állt, hogy az MDF kezdettől a jobboldali egységfront hordozója volt - mindenekelőtt a Magyar Fórum terjesztette ideológia miatt. De az elnökcsere után a minden vitán felül kapitalizmusbarát és nyugatos Antall is egy téves analógia politikai hatása alá került. Strauss bajor pártvezér azon - nálunk anakronisztikus és kontraproduktív - politikai dogmáját tette magáévá, hogy nem szabad megengedni az MDF-től jobbra álló erő kialakulását. Csurka makacssága és személyes támadásának durvasága végülis kikényszerítette a proto- Miéppel való szakítást, de ezt is a "másik extremitás", a nemzeti liberálisok kiűzésével "tompították".

  Amikor Orbán foglalta el a politikai jobboldalt, ismét mód nyílt volna a jobb és a szélsőjobb szétválasztására. A Torgyánnal való koalíciózás kategórikus kizárása erre utalt. A folytatás ismert kormányon is, ellenzékben is, taglalása 2010-ig felesleges lenne. A kétharmados parlamenti többség megszerzése ismét a válaszút lehetőségét kínálta. Sok naiv elemző, értelmiségi arra számított, hogy a nagy többség lehetőséget fog teremteni egy konszolidációs politikára és a szélsőjobbtól való elszakadásra. Kevés tisztánlátó vetítette előre az elmúlt másfél év rémálmát.
  A mostani előre látható karambol újra előhívta a mérsékelt jobboldal tapogatózását egy másféle jobboldali politika irányába. Csurka puccssezrű provokatív elővarázsolása a cilinderből üzenet nekik. Ha nem érzik még érettnek a helyzetet a nyílt sisakos fellépésre, akkor hallgatásukkal újfent belekompromittálják magukat a 90 éves magyar jobboldali csapdába. továbbra is kétértelmű marad viszonyuk a szélsőjobbhoz. Ez a kíméletlen orbáni képlet.
  · · · október 8., 7:24

 • Egy hsz.-em a Csurka intendaturához

  Mit vagytok úgy oda? Nem történt több, mint nyilvánosan is összenőtt, ami mindig is összetartozott. Vége a duplafenekű álcázásnak. Egyszerűsödött a helyzet. Megszünt a beszariak alibije, hogy ez azért mégiscsak más. Ugyanaz!
  · · · október 8., 4:44

 • Szókimondó nagybefektető

  http://index.hu/gazdasag/magyar/2011/10/04/haborut_es_kaoszt_josol_a_guru/

  www.index.hu
  Jim Rogers szerint a befektetőknek kerülnie kell Közép-Európát, hagyni kell csődbe menni a görögöket.
  · · · · október 4., 17:30

 • Az autarkiás illuzió a csali a woodoo gazdaságpolitika horgán

  Több, mint két évtizede senki nem vette magának a fáradságot, hogy közérthetően elmagyarázza a zembereknek korunk gazdasági interdependenciájának lényegi és egyben mindennapos sajátosságait. Ezen belül azt, hogy mi lenne az ára, ha egy ország akarna kiszakadni a világrendszerből, illetve, mit jelentene egy-egy országnak, ha bármilyen okból bomlani kezdene a gazdaság nemzetközi összefonódása. Így aztán az autarkiához fűződő évezredes pozitív képzetek fennmaradnak a nyilvánvaló napi tapasztalatok ellenére is, a napi zavarok esetén pedig ezek a képzetek fellángolnak és a hamis problémamegoldás délibábját vízionálják. Nem speciális magyar jelenség ez: szinte mindenhol így van.

  Az izolacionalista illúziók most különleges veszélyt jelentenek mind az EU-ban, mind Magyarországon. Olyan döntésekhez (illetve döntések elmaradásához) vezethetnek, amely a végleges lemaradás szakadékába ránt. Mégse hiszem, hogy bármilyen eredménnyel kecsegtetne , ha az autarkiás illúziók cáfolata, hatástalanítása konkrét, szükséges lépésekhez kapcsolódva kerül a választópolgárok elé. Akkor ugyanis a nemszeretem cél érdekében bevetett megtévesztő eszköznek fogják tartani és még inkább belekapaszkodnak anakronisztikus evidenciáikba és bűnbakképző dühükbe. Szükség lenne tehát
  európaszerte, így nálunk is olyan elkötelezett felvilágosító kampányra, amelyik vigyáz arra, hogy illúzióromboló érveit, a másfajta evidenciák terjesztését ne kapcsolja össze közvetlenül az előttünk álló, sorsdöntő lépések tematikájával. Ha egyáltalán, akkor ez adna esélyt az autarkiához vonzódó gondolkodás eróziójához. Ez az elképzelés akkor nem puszta naiv jókívánság, hogy ha maga is ugyanazokat a professzionális marketing eszközöket használja (undorát leküzdve), mint teszik azt demagóg nacionalista ellenfeleik. Elvégre tetszik - nem tetszik a mediatizált tömegtársadalomban élünk, aminek működésmódjából senki sem vonhatja ki magát a nélkül, hogy a ne adná fel eleve a siker esélyét. (Megnyugtatásul: a leginkább másságát hangsúlyozó zöld mozgalmak is ugyanezeket a bevált marketing - technikákat alkalmazzák.)
  · · · október 4., 5:54

 • A tegnapi demonstráció

  egy szép, egyszeri megmutatása volt annak, szakszervezeti irányítással, egységben széles körűen, hogy nem tetszenek a kormány intézkedései. Elgondolkoztathat, orientálthat olyanokat is, akik tegnap személyesen nem voltak ott. Mindennapos tüntetéssorozat elindításának azonban nem látszottak a feltételei. Ahhoz egy új, azonnal ható sérelemnek kell bekövetkeznie, hogy ennyi ember újra megismételjen egy efféle tömegtüntetést. De azt majd már könnyebb lesz "összehozni", mint az elsőt volt.
  Közvetlen haszon inkább abban mutatkozhat, ha a csatlakozott szervezetek folyamatossá teszik az egymás közötti kommunikációt. Az már önmagában is olyan erő, amivel a kormánynak a jövőben mindíg számolni kell. Alkalmas arra is, hogy helyi akciók időben széleskörű nyilvánosságot és szolidaritást kaphassanak. És újabb arrogáns kormány - lépésekre hamar megszülethet a közös válasz.
  · · · október 2., 3:51


   • László Kende Agreed, Bálint. És egy ilyen "közegben" megjelenhetnek "új emberek" a színtéren. (Már meg is jelentek.)
    október 2., 9:27 ben ·

 • Balint Suranyi, Szia Bálint, okos dolgokat írsz a fiatalokról, idősekről merőpiaci összefüggésben. Ugyanezekről--OECD-s koromban--sok "best practice" tapasztalatot gyüjtöttünk össze a tagországokból és hasznosításra megküldtük az illetékes kormány-és egyéb szerveknek. Nem sok eredménnyel...
  Ami a fiatalabb korosztályt illeti, az egyetlen, viszonylag sikeres itthoni gyakorlatot--különösen a munkahelyteremtés rövid kurzusokkal, szendvicsképzéssel stb. témákban--a Kulinyi Márton vezette "Budapest Esély Nonprofit Kft."-nél találtam (biztosan ismered Marcit, a csepeli SzDSz egykori vezetőjét), sokat beszéltünk vele e témákról. Mostoha körülményeik, gyengülő forrásaik ellenére ügyesen haladtak eddig, persze meddig..? Érdemes lenne egyszer beszélned vele.

  Az "öregek" (pardon, idősebb korosztály) témában is bölcsek a gondolataid, de a magyar gyakorlat--szemben a józan OECD országok egyértelműen pozitív gyakorlatával--kétségbeejtően bizonytalan, kiszámíthatatlan, szinte évente változó.
  Az előző kormányzatnak megküldött javaslatainkat a pótlólagos (idős) munkaerőforrás érdekében a kirívóan gyenge merő-gazdálkodó kurzus (ma se jobb!) figyelemre is alig méltatta, nemegyszer azzal az érveléssel, hogy az idősek munkahelyeket bitorolnak a fiatal korosztályok elől..! (Micsoda primitivizmus!).
  Bizonyára észrevetted, hogy az adó-szabályok a továbbdolgozással, nyugdíjas-foglalkoztatással kapcsolatban évente változt/nak, nem kifejezetten a továbbfoglalkoztatás érdekében. Szóval így állunk. Üdv. Károly Lotz
  · · · szeptember 27., 21:14

 • Még egyszer a kényszerátváltásról

  http://www.ft.com/intl/cms/s/0/22904922-e835-11e0-9fc7-00144feab49a.html#axzz1ZA3n2cST

  www.ft.com
  Foreign banks and governments are warning that Hungarian moves to help holders of Swiss franc mortgages amount to “expropriation” that could damage the country’s banking system and economy. Austrian- and Italian-owned banks that are big lenders
  · · · · szeptember 27., 16:08

 • Az idősek, a fiatalok és a munkaerőpiac

  Európában problémaként kezelik a mindinkább krónikus munkanélküliséget is, meg az alacsony születésszámot is. Adódnék egy pofon egyszerű megoldás, ha el lehetne szakadni bizonyos kialakult sztereotípiáktól és az erre épülő praxistól.

  Ezek közül az egyik a túlnyújtott adoleszcens kor. A meghosszabbodott priméren tanulással töltött életévek és a biológiai akceleráció között amúgyis feszültség van. Nem vetődött azonban komolyan fel, hogy az interneten hozzáférhető hatalmas tudásanyag és a life long learning hirdetésének korában talán nem kellene ilyen széleskörűen nappali tagozaton tanulni a fiatal felnőtteknek. Sok esetben az egyéni felkészülés utáni vizsgázás, a rövid kurzusokon való részvétel, a szendvics - képzés, a távoktatás stb. gazdag világa átjárhatóvá tenné a határt a tanuló státus és a kereső tevékenység között és ezzel is nőne a rendelkezésre álló munkaerő-forrás. Ugyanakkor a munkanélküliségre is megoldás lenne szükség esetén egy újabb tanulási ciklus.

  A társadalom elöregedése a másik társadalmi probléma. A jobb életkörülmények, a jobb egészségi állapot lehetővé teszi, hogy sok idős ember alkalmasabb legyen ma munkavégzésre, mint korábbi korokban voltak a hasonló életkorúak. Ezt nem adekvát módon kezeli a nyugdíjkorhatár folyamatos emelése, mert nincs tekintettel sem az egyedi adottságokra, sem a lakóhelyre, sem pedig arra, hogy korábban ki milyen fajta munkákat végzett. Ráadásul a modernizáció körülményei között kialakult közfelfogás és személyzeti politika még gyorsítja is a "kiöregítési" folyamatot és nehezíti már a középkorúak elhelyezkedését is. Ez talán csak a "topra" nem vonatkozik. Így rés keletkezik a kikopottak és a nyugdíjkorhatár között. Szemléletváltás, szemléletformálás és konkrét intézkedések (pl. adókedvezmények) kellenének, hogy elősegítsék az idősebbek munkában tartását. Ezzel pótlólagos munkaerőforrás teremtődne és egyben számos korábbi kiadás válna feleslegessé.
  · · · szeptember 27., 12:49


   • Juhász Pál Szerintem is erre a szemléletváltásra kéne törekedni
    szeptember 27., 13:03 ·

 • A drasztikus minimálbér - emelés abszurd bérarány - deformáló hatásáról

  Bocs, már majdnem készen volt a kifejtés, de elszállt. Lényege: a Fidesz másodszor is eljátssza azt, amit először - magas politikai árat fizetve - a Medgyessy kormánynak kellett helyretenni. Vagyis azt, hogy mindenütt meg kell adni a minimálbért a kvalifikálatlan dolgozóknak. Ez a velük egy munkahelyen dolgozó kvalifikált kis keresetűek tűréshatárát egy mozdulattal provokálja. Hogy ebből hol lesz munkahelyelhagyás, hol teljesítményvisszatartás, hol pedig állandó feszült elégedetlenség, az nem megjósolható. de hogy összességében még mélyebbre nyomja az országot, az bizonyos.
  · · · szeptember 21., 12:33


   • László Kende Plusz kisebb munkáltatóknál minimálbéren foglalkoztatottak elbocsátása és még valószínűleg folytatni is lehet a sort.
    szeptember 22., 10:10 ben ·

   • Balint Suranyi Például előbb- utóbb a bérinflációval.
    szeptember 22., 11:29 ·

 • Mi a csuda a teljes képzési költség a felsőoktatásban?

  Attól tartok, ez korrekt módon nem határozható meg. Első fokon attól függ, hogy az oktatáson kívül mit tekintünk a felsőoktatás funkciójának, illetve melyik konkrét intézménynél mit. Könnyen belátható ugyanis, hogy a tekintélyesebb egyetemek olyan szakembereket gyűjtenek állandó státusba, akiknek az országban jelenléte, a hozzájuk fordulás lehetősége, a magyar nyelven hozzáférhető kompetencia akkor is (egyénekben és testületekben manifesztálódó) érték, ha senkit sem tanítanak. Ugyanez vonatkozik a tudományos kutatás pályázatokkal le nem fedezhető részére is. Végül ezeknek az egyetemeknek a műszerparkja és ingatlanállományának egy része önmagában is nemzeti értéknek tekinthető. Nem beszélve arról, hogy ezek az egyetemek nemzetközi hálózat részei, amelynek megléte, vagy hiánya szintén a nemzeti vagyon részének tartandó.
  Némileg bonyolultabb a helyzet a kevésbé tekintélyes felsőoktatási intézmények esetében: ezeknél elvileg is vitatható az oktatáson kívüli funkciók léte, nem léte, mineműsége.
  Egyes speciális egyetemek jellegükhöz kötődően további, nem oktatási funkciót is kielégítenek, amiket eddig vagy leválasztottak, vagy nem.
  Az az eddigiekből is nyilvánvaló, hogy az intézmény bruttó költségeinek elosztása a hallgatók számával durva és tarthatatlan számítási mód lenne.
  Még van egy nagyon komoly számítási probléma is fennáll. Ha valahol folyik államilag finanszírozott képzés is, meg költségtérítéses is, akkor az lenne a valóságközeli, ha a térítések kiindulópontja az az addicionális költség lehetne, amelyet a költségtérítésesek jelenlétükkel okoznak. Ugyanis a további marginális költségek az esetek túlnyomó részében kisebbek az átlagos bekerülési költségeknél.
  Mindezeknek a kérdéseknek a színvonalas körüljárása, megvitatása távolról sem csupán a költségtérítéses képzésre jelentkezők ügye, hanerm komoly, országos kérdés is egyben.
  · · · szeptember 20., 18:10

 • Egy hozzászólásom

  Nem létezik olyan, hogy Fidesz. Csak Orbán van és az ő bábszínháza.Meg a szó komolyabb értelmében a többi párt se igazi párt. Minden szempontból lejáratta magát az egész politikai osztály, akárcsak a magukat politikába ártó nagyvállalkozók. Abból a gondolkodásból kéne kiszabadítani magunkat, amelyik ezeket adottságnak, tartósan létezőnek tekinti. Aligha elképzelhető a totális gazdasági csőd elkerülése. Utána meg jöhet más világ: jobb, vagy hasonlóképpen rossz.
  · · · szeptember 19., 5:36

 • Mai benyomásaim

  Valószínű, hogy eredetileg kötelezni akarták az összes bankot, hogy adósainak forinthitelt adjanak, amivel kiváltják a devizahitelüket. Ettől visszariadtak. Most is jogilag durva, ami történt, de a kisszámú "saját erős" várható törlesztő miatt a bankok anyagi vesztesége nem nagy. Így a leves a kormánynak biztosan drágább, mint a hús, mert alig nyer és nem kalkulálható, hogy mi mindent veszít. Ez az első verzió.
  Ha viszont a kormány tönkre akarja tenni a két nem külföldi tulajdonú nagybankot, akkor rájuk kényszeríti az adósok nagy többségének forint hitelezését, amivel azok kiváltják máshol a devizahitelüket. Ebben az esetben ez a két bank megszűnik bank lenni, a küföldi tulajdonú bankokat nagy pénzügyi érvágás éri és ennek következményei lesznek.
  Ennek a második verziónak Orbán számára az a "haszna", hogy devizaadósságot konvertál forintadósságra - amit elinflálhat. De ez is kontárság, mert bedől a forint és így - többek között - a maradék devizaadósság finanszírozása lesz hallatlanul drága és kockázatos. De ez csak bagatell az összeomlásból származó egyéb bajokhoz képest.
  Most azért nincs összehangolt külföldi válasz, mert várják, hogy melyik verzió valósul meg.
  · · · szeptember 13., 19:22

 • Tervezett provokáció!

  A ma bejelentett intézkedések egyik célja az euroatlanti világrendből való kiszakadás felgyorsítása, másrészt ehhez tömegtámogatás szerzése. Különben semmi értelme ne lenne. Ráadásul már korábban megkezdődtek a válaszreakciók és megérkeztek az ilyen olyan figyelmeztetések. Ezért tévedésről, számítási hibáról ezúttal szó se lehet. Vabank!
  · · · szeptember 12., 14:30

 • Judit V-k was added by Balint Suranyi.
  · · · szeptember 12., 18:03

 • Hogy képezzünk a kor színvonalán álló pedagógusokat? Egy példa:

  Egyébként, ha már fantáziálunk, miért nem olyan vizsgák vannak a pedagógusképzésben, amiben nem visszakérdezik az "anyagot", hanem olyanok, hogy kap a vizsgázó egy olyan, a tematikába vágó tételt, amiről addig garantáltan nem hallott, meg egy internet csatlakozású gépet és egy óra felkészülési időt. Utána szóban előadja, hogy mire ment és válaszol a közbekérdezésekre. Aki tájékozatlan a tágabb tematikában, az jól aligha birkózik meg a feladattal, kivéve, ha különleges tehetség, jó általános alapokkal.
  · · · szeptember 11., 5:04

 • A felsőoktatási hallgatókkal kapcsolatos eszméletlenkedés

  Agyrém, hogy a hallgatók egy része tök ingyen, a másik része emelt "térítésért' tanul. Mindenki fizessen, de legyen részleges vagy teljes tandíjmentesség, ösztöndíj, demonstrátori állás, diákhitel. Máshol is így megy. Ami meg a külföldet illeti: az EU-ban szabad a munkaerőmozgás és mi se fizetünk a nálunk munkát vállaló külföldi diplomásokért- Tessék megfizetni a nélkülözhetetlen munkát végzőket - dogmák feladásával!-----Ha minden fidióta nódon valósul meg, a legfelkészültebbeknek legésszerűbb eleve külföldön szerezni diplomát.
  · · · szeptember 11., 5:02

 • A LMP teljesen el van tájolva!

  Karácsony Gergely volt közvéleménykutató azzal érvelt a kétfordulós rendszer mellett, hogy a Fidesznek is ez lenne érdeke, mert ÉK Magyarországon a második fordulóban még az MSZP szavazók nagy része is a Fidesz jelöltre szavazna a Jobbikossal szemben. Nem értik, hogy a szavazótábor alapjában 2X2 osztatú: Fidesz - nem Fidesz és a nem Fideszen belül Jobbik - nem Jobbik. Ahol ők keresik a speciális helyüket, az nem létezik.
  · · · szeptember 9., 16:29

 • Szociokulturális csőd

  Itt a csőd, nincs tovább, Görögországot eléri a vég
  www.napi.hu
  Görögország elvesztegette az időt az EU-IMF első segélycsomagjának másfél évvel ezelőtti elfogadása óta, lényegében semmit sem teljesített akkori vállalásaiból, és nincs ideje pótolni a lemaradást. Egyesek szerint az állam összeomlására van szükség a társadalom megváltozásához.

  www.napi.hu
  Napi Online - NAPI Gazdaság. Független üzleti és pénzügyi napilap, benne magyar és nemzetközi gazdasági hírek, elemzések és tőzsdei információk.
  · · · · szeptember 9., 13:00


   • Balint Suranyi Mostanra már akkora a zűrzavar a tőzsdén, hogy Görögország a mérete miatt nem is észrevehető.
    szeptember 9., 15:47 ·

 • ‎"Itt a szó, itt a lényeg" -ahogy katonáéknál mondták

  http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=468554
  www.nepszava.hu
  A német kancellár határozott és egyértelmű üzenetben erősítette meg országa elkötelezettségét az európai közös valuta, az euró megvédésére tegnap a német parlamentben mondott beszédében....
  · · · · szeptember 9., 5:39

 • Orbán Viki leaks

  A mai politikai és médiaviszonyok között nem lesz közvetlen hatása annak, hogy Orbán elvállalta, hogy nem szabad a szavaival törődni. De ebből bizonyára örökzöld válik és annak idején egyik erős adu lesz a bukásához.
  · · · szeptember 7., 19:50


   • László Kende Úgy legyen, ámen
    szeptember 7., 20:50 ben ·

 • A teljes igazságot - és csak azt

  http://www.nytimes.com/2011/09/07/opinion/friedman-the-whole-truth-and-nothing-but.html?_r=1&ref=thomaslfriedman

  www.nytimes.com
  This week, which coincides with the 10th anniversary of 9/11 and President Obama’s jobs speech, is a great time for truth-telling.
  · · · · szeptember 7., 19:38

 • Bumeráng lehet a trükkös nyelvi kreativitás

  A szoclib kormányok a "deficitcsökkentést" voltak kénytelenek politikájuk középpontjába állítani, amin a Fidesz folyamatosan élcelődött, mint a választók által megfoghatatlan célon, ami ráadásul az életkörülmények romlását jelenti. Hatalomra deficitnövelő programmal készültek. Amikor ezzel külpolitikai és külgazdasági falba ütköztek, éles fordulattal megpróbáltak a szükségből erényt kovácsolni. Ennek fő eszköze az átkeresztelés volt. Mégiscsak másképp hangzik a hazafias, szabadságharcos "államadósság csökkentés", mint a technokrata hangzású, de közel azonos tartalmú deficitcsökkentés.
  Hovatovább a deficitcsökkentés számadatai válnak az Orbán - csoport egyetlen győzelmi mércéjének, mivel a növekedés és a foglalkoztatás terén nincs mivel hencegni. De ennek sulykolása hamar bumeránggá válhat. Erőszakosan és trükközve a deficitet lehet (ha lehet) kordában tartani. De az államadósság kifoghat Orbánékon. Nem kell más hozzá, mint a forint gyengülése - és a devizában felvett hitelek forintban mért állománya akkor is nő, ha egyetlen dollár vagy euro hitelállomány - növekedés nincs. Miközben, mint tudjuk, a nemzeti jövedelmet forintban mérjük. Tehát a hencegésre használt államadósság/GDPadatok visszájukra fordulhatnak: a teljes sikertelenségről szólhatnak.
  · · · szeptember 7., 5:37


   • László Kende Pici vigasz, jól esik reggel. Igaz
    üdv

    szeptember 7., 7:16 ben ·

 • Ahogy én látom a 2006-os eseményeket.Reflexió.

  Máshol látom az eseménysor súlypontját. Az öszödi beszéd kézhez kapása után minden törekvés a revansra, a hatalom gyors megragadására irányult Orbán és társai részéről-- Ha megy, parlamenti úton az adott parlamentben új többség kialakításával, ha nem megy, új választások kikényszerítésével, ha úgy se megy, alkotmányos puccsal, és ha még ez se megy, akkor polgárháborús helyzet kialakításával, amelyben Orbán a megmentő pózában rendet tesz.-Gyurcsánynak és a kormánypárti frakcióknak mindezt akkor sikerült elhárítani, de olyan áron, amely a mát eredményezte. Nagyrészt azért, mert a hatalomátvételi kísérlet elhárítása során, majd azt követőleg a politikai, államvezetési és kommunikációs hibák, mulasztások sorát követték el.
  · · · szeptember 6., 5:39

 • Viktatúra - Mindennapi élet - Politikai kommunikáció

  A viktatúra nap mint nap következetesen épül. (Azért írok viktatúrát, mert az tautológikus jelllege miatt nem indukál terminológiai vitákat.) Aki ezt rendszerben látja, folyamatosan kapja hozzá a friss információt - és ha alkata hozza, folyamatosan höröghet rajta. Ez, valamint a felrajzolódó irány az országot nem normálisnak, nem élhetőnek látja. Úgy érzi, hogy ha nem is nap, mint nap, de ennek hangot kell adnia.

  Ezzel szemben a lakosság többsége éli a mindennapi életét. A politika ebbe időnként belezavar, ezt a polgár vagy beazonosítja, vagy nem. De még ha igen, már csupán a disszonancia - redukciótól vezettetve ővakodik ezt rendszerben látnini, a mérgelődni valókat módszeresen előrevetíteni - vagyis feladni a mindennapok horizontján élést.

  Ha a viktatúra folyamatos megélői tapassztalataikat és összképüket nap mint nap kommunikálják, az értetlenség falába ütköznek a "struccok" részéről és mennél inkább át akarják ezt törni és emelik a hangerőt, akkor inkább zavaró tényezők lesznek a struccok számára és nem iránymutatók. Ezt az összefüggést jó látni azoknak, akik a ballib rossz kommunikációját ostorozzák, valamint a tétlenségünket.

  Ha jól látjuk a várható fejleményeket, akkor igazunk van, ha arra számítunk, hogy a struccság feltételei romlanak azzal párhuzamosan, hogy a viktatúra egyre nehezebbé teszi a politikát magától eltoló mindennapi életet. És ha ez elér egy kritikus pontot, akkor a rendszerkritika fertőzékenysége ugrásszerűen megnő. Akkor lesz igazán fontos a jó kommunikáció, amit ma még csak laboratóriumi léptékben lehet kidolgozni.
  · · · szeptember 5., 8:05


   • Balint Suranyi Még igen, de jön az ősz.
    szeptember 6., 3:27 ·

   • Balint Suranyi Mihály Csákó Fontos, amit írtál, Bálint!
    Üdv. Misi

    szeptember 6., 3:30 ·

 • Hogy már olyan mennyiségű FB küldemény érkezik, amivel nem igen tudok mit kezdeni.
  · · · szeptember 3., 17:07

 • Isten faszát, azt megfogták. De a jóisten ezt negyon nem szereti, nagyot rúgott beléjük, és repültek le a pokolra. Hasonló jókat kívánok utódaiknak is. A kettészakadt Belgium is megvan már mióta kormány nélkül!
  · · · szeptember 3., 17:06

 • Tegnap többet tudtunk meg a várható lépésekről

  Egyértelművé vált, hogy Orbán személyes pozíciójának védelmét helyezte mindenek fölé. Megpróbálja maga megcsinálni az államháztartási hiánnyal kapcsolatban mindazt, amit az EU elvárna tőle a segítség fejében. Lemond mindenféle segítségről, így a tapasztalatok megbeszélésének lehetőségéről is. Így megtartja régi frazeológiájának legfőbb elemeit is. Számol a kudarccal is és tudja, hogy ez politikai pozíciójának elvesztését eredményezi. Ezért kettőzött erővel folytatja szélmalomharcát.
  · · · augusztus 30., 5:06


   • László Kende Így igaz, csak azt emelném ki, ami benne is van az okfejtésedben, hogy a "személyes pozíciójának védelme" mint fő motívum nem annyira a racionális helyzetfelmérés dimenziójában, inkább a "szakorvosi vélemény" által körvonalazott pszichológiai dimenzióban érvényes igazán.
    augusztus 30., 9:13 ben ·

   • Balint Suranyi Azért nem annyira progrediált. Tegnap nem volt a kezemben a távvezérlő, ezért láttam egy bevágást, amiben "Görögország" fedőnéven saját sorsáról beszélt gazdasági csőd esetén.
    augusztus 30., 14:30 ·

 • Nyílt, vagy elhazudott lesz a kormány gazdaságpolitikai fordulata?

  A matolcsyzmus megbukott, ez már nyílt titok. feltehetőleg ezt már Orbán is felfogta. viszont túlzottan elköteleződött mellette. Ha a tényleges fordulat nyílt lesz, az hatalmas presztizsveszteség számára. Ezért nagy lehet számára a késztetés, hogy ezt is a szokásos hazudozásba - vádaskodásba burkolja. Kérdés, hogy ezúttal is sikerülne-e szavazóinak ezt a keserű pirulát így beadnia. de tételezzük fel egy pillanatra, hogy igen.
  Az elhazudott fordulat nem mondaná ki azt, hogy a csodatevő nemzeti út nem létezik. Ez viszont szabaddá tenné a pályát a Jobbik előtt: sok Fidesz - szavazót vihetne, sőt, megkockáztatom. vinne át a saját táborába, ha ezt a nemzeti utat most már Orbánon kérné számon. Tehát szavazótáborát tekintve ugyanolyan veszteség lenne Orbánnak, mint ha hívei egy részét felébresztené különutas ábrándozásából.
  · · · augusztus 29., 7:52


   • László Kende Bálint, a levezetésed szép és igaz, - a mai helyzetre konkretizált
    megerősítése annak, amit a "fülkeforradalom" táján mondtunk, hogy "baloldal"
    híján Orbánék kudarcából a Jobbik erősödése következik.

    augusztus 29., 16:30 ben ·

   • Balint Suranyi Igen, de az Orbántól függ ma is, hogy kitart-e az üdvözítő magyar út mellett, vagy sem.Sokkal jobb a Jobbiknak, ha kitart.
    augusztus 29., 16:32 ·

 • Amiről a 2006-os szoclib választási kampányról szóló utólagos vélemények megfeledkeznek

  Van azért egy olyan fontos momentum, amiről nem esik szó. Mind Gyurcsány, mind Kóka megszólalásaiban fontos vonulat az EU-s pénzek emlegetése a választások előtt. Nagyságrendjében a Marshall tervvel állították párhuzamba és egy új ország felépítésének forrását látták benne. Ezért voltak meggyőződve arról, hogy aki 2006-ban választásokat nyer, az az isten lábát fogja meg. Ez magyaráz sok mindent a kampánnyal kapcsolatban is.
  · · · augusztus 29., 5:12

 • Képes önteljesítő próféciaként funkcionálni?

  http://www.napi.hu/tozsdek-piacok/itt_a_prognozis_zuhanhat_a_forint_220-ra_ugorhat_a_dollar.493830.html
  www.napi.hu
  A forint gyengülésére játszó pozíció nyitását ajánlják a Morgan Stanley londoni stratégái legfrissebb elemzésükben. Feltételezésük szerint amennyiben tovább fokozódnak a finanszírozási feszültségek Európában, akkor a forinttal bánhatnak el leginkább a befektetők, meglátásuk szerint ezt a dollárral s...
  · · · · augusztus 27., 7:18

 • Ripp cikkének kommentjében is megírom: sok demokrata tévedése, hogy évekre működőképesnek látja a gazdaságilag és EU kontextusban életképtelen jelenlegi kurzust.
  · · · augusztus 27., 6:33

 • Bálint, fontos kérdéseket feszegetsz, ezekről Brüsszelben az EP-ben, elsősorban a Liberális Frakcióban sokat vitatkoztunk hajdanán, fontosabbak annál, hogy így könnyedén "kiöntsük" (még az ET akkori nagyszerű elnökével, a skót Lord Russel Johnstonnal is jókat vitáztunk) ezeket. Most elutazom, később visszatérhetnénk rá. (Előzetes:én az erős, egységes, de a helyi sajátosságokat megtestesítő EU-ban hiszek, kicsit az USA államszerkezet tapasztalatait figyelembe véve.) Szívüdv. K.
  · · · augusztus 26., 13:15

 • A tervezett választójogi reform hatása a pártokra

  Az elemzők eddig nem vették észre, hogy a tervezett választójogi reform milyen alapvető célszerű változásokat indukál a pártok (meglévők és eztán létrejövők) szervezetszociológiai karakterében. Ha törvény lesz a javaslatból, akkor ezt feltétlenül fel kell majd tárni! Ha az elemzők ezt mégsem tennék meg, akkor az a politikai szervezet jut előnyhöz, amelyik mégis időben ráébred.
  · · · augusztus 25., 5:29

 • Előzetes megjegyzés egy mai Galamus - íráshoz

  Attól tartok,Krémer írása a továbbiakban is a felhőrégióban marad. Véleményem szerint előszöris azt a vitát kell tömegméretekben lefolytatni, hogy lehet-e elfogadható viszonyokat teremteni az országban a nemzet elsődlegessége alapján, vagy sorsunk visszavonhatatlanul az EU-hoz van kötve. Míg ez a vita el nem dőlt, közös alapokról illuzió beszélni. A másik ilyen kérdés, amit a továbblépés előtt tisztázni kell, hogy a "normális" jövő feltétlenül magába foglalja-e a folyamatos gazdasági növekedés adott voltát, vagy el kell fogadnunk, hogy a jövő - tetszik, nem tetszik - a gazdasági növekedés szempontjából hullámzónak ígérkezik. Ennek tisztázása nélkül sem lehet stabil alapokról gondolkodni. A jelenlegi rendszer a nemzeti elsődlegességre épül és tartós, nagyarányú növekedést ígér. Ezek kétségbevonásának erős többségi meggyőződése nélkül egy esetleges váltórendszer demokratikus elfogadottsága sem állhat szilárd alapokon.
  · · · augusztus 22., 4:33


   • László Kende Bálint, ez nagyon igaz, de megint csak: hogyan lehet ezt a - közvetlenül "tömegméretekben" elég nehezen érzékelhető, felfogható tárgyról szóló vitát "tömegméretekben" lefolytatni, és mikor mondható, tudható, hogy "eldőlt"?
    augusztus 23., 11:21 ben ·

   • Balint Suranyi Csak úgy, hogy a kormánnyal szembenálló különféle rendű és rangú köztársaságpárti megszólalók a maguk hangszerelésében nyomatják ezt a két témát, rábízva a továbbterjedést a másodlagos kommunikációra. Ezzel jelezhetik, hogy ez közös, nem vitatott kiindulópont ezen a "térfélen".
    augusztus 23., 11:26 ·

 • A katolikus és más keresztény egyházak harca a darwinizmus ellen

  lényegi, alapvető. De nem a teremtés- és a fejlődés - gondolat összebékíthetetlensége miatt. Az kellő szofisztikával áthidalható. Ami semmiképpen, az a GYÖKERESEN ELTÉRŐ ANTROPOLÓGIA.

  Az egyik oldalon a középpontban az egyén áll, a halhatatlan lelkével, üdvözülésével, kárhozatával. A másik oldalon a horda az elsődleges, ami nélkül az egyed értelmezhetetlen. A modern individualizmus körülményei között (amely egy posztkeresztény kultúra terméke) ez az ellentét praktikusan nem tűnik akkorának, amekkora elméletileg kellene, hogy legyen. De ez nem változtat azon, hogy a két világkép összebékíthetetlen.
  · · · augusztus 22., 12:56

 • Emlékezetpolitika

  A "kollektív emlékezet" erősen hézagos: más milyen is lehetne. Ha egy esemény, eseménysor szélesebb körben metafora erejűvé válik egy periódusban, akkor annak elvitatása szinte lehetetlen, az erre irányuló kísérlet nagy valószínűséggel bumeráng- hatású. Később azonban ezek a meghatározó érvényű emlékek elkopnak, más események háttérbe szorítják azokat.
  Ugyanez "kicsiben" nemzeti méretekben is igaz. Ebben a léptékben azonban a tudatos törekvések hatásosabbak tudnak lenni, különösen, ha a kormányok szervezik, vagy támogatják. Itt azonban működik egy paradoxon: mennél inkább eltér egy-egy ország "nemzeti emlékezete" az őt körülvevő környezetétől, annál nagyobb értetlenkedést, idegenkedést vált ki a külvilágból.
  Szemléletes példaként az örmény népirtás esete hozható fel. A két háború között ez az euroatlanti világban a kollektív emlékezet része volt. Törökország "cáfolatai" inkább erősítették, beégették ezt a köztudatba. A II.Vh. más emlékekkel elfedte ezt és nem volt olyan hatalmi érdek, ami a felejtést megakadályozta volna. Mára már történelmi epizódnak nevezhető, amely csak lokálisan maradt meghatározó az érintett populáció körében. Ami nem jelenti azt, hogy a jövőben kizárható olyan konstelláció, amely újra a közfigyelem előterébe hozhatná az örmény népirtást.
  http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%96rm%C3%A9ny_n%C3%A9pirt%C3%A1s#A_kitelep.C3.ADt.C3.A9s_menete

  hu.wikipedia.org
  Az örményeket a szíriai Deir ez-Zor városába és az azt körülvevő sivatagba meneteltették. Jó néhány bizonyíték utal arra, hogy az oszmán kormány sem a kitelepítés során, sem pedig a megérkezéskor nem látta el őket semmiféle felszerelésel és élelemmel, amivel életben maradásukat biztosíthatta volna.[...
  · · · · augusztus 21., 16:30

 • Elhúzódó válság

  A Népszabadság jó hazai erőkkel készített intejukat a válság okairól, kilátásairól : http://nol.hu/lap/hetvege/20110819-sokaig_ulunk_meg_a_hullamvasuton

  De szerintem mindenki a felszínt kaparássza: az ismert tényezőket permutálja. Nem inkább az eddigi növekedés ért el a határaihoz, az életforma meszesedett el? A válság óta semmi olyan technikai áttörés nem történt, amelyik radikálisan átrendezte volna az ágazatok és az országok közötti erőviszonyokat és kihatott volna a nagy tömegek által preferált életformára is. Ha ilyen lenne (hasraütök: pl. az energetikában, vagy a közlekedési iparban), az nagy selejtezést végezne és egyben nagy fejlődési lehetőséget teremtene - sok lapot újraosztana.E nélkül a helybenjárás - toporgás még a kedvezőbb fejlemény a helyi és nemzetközi zűrzavar elhatalmasodásához képest.
  nol.hu
  Fel kell készülni arra, hogy a vihar nagyobb is lehet annál, mint amekkorára számítunk, csakhogy az esernyő nehezen nyílik, itt-ott lyukas is, ráadásul ügyetlen a kéz, amelyik a fejünk fölé tartja – így lehetne összegezni a lapunk által megkérdezettek véleményét az utóbbi hetekben ismét aggasztó jel...
  · · · · augusztus 20., 4:19


   • Mihály Vajda FacebookJa, a magyarázatra még a lelkem legmélyén sem vállalkozom.
    augusztus 20., 8:18 ben ·

   • Balint Suranyi Kohn bácsi zárás előtt az IBUSZnál, visszaadva az órákig forgatott földgömböt: Másik földgömb nincs?
    augusztus 20., 12:59 ·

 • Egy ilyen személyes megszólíttatás is következmények nélküli?

  a miniszterelnök "zavartalanul faraghatta a magyar demokrácia tartóoszlopait" anélkül, hogy "befolyásos barátai az Európai Néppártban - José Manuel Barroso, Herman van Rompuy, Nicolas Sarkozy, Angela Merkel - megdorgálták volna; inkább dicsérik őt". Pedig az a kötegnyi törvény, rendelet és személyi döntés, amelyet Orbán az utóbbi 15 hónapban meghozott, "egy felülről végrehajtott államcsíny jegyzőkönyvének" tűnik - írta a Der Spiegel munkatársa.

  Nyilvánvaló, hogy a lap provokált a nevek felsorolásával. Reménykedik, vagy a későbbiekre nézve akar csak hivatkozási alapot teremteni a felelősség kérdésében?
  · · · augusztus 16., 4:38

 • Egy levélrészletem a devizaadósság kialakulásáról - ahogy én látom.

  "Azt hiszem, nem teszed jó kontextusba az adós- problémát.

  Az igazi kiindulópont: Orbán miniszterelnök meghirdeti a 3 szoba 3 gyerek 4 kerék programmot, amit a lakosság elfogad társadalmi normának. Ehhez ugyanő hozzáteszi a lakásszám és a bekerülési költséghatár nélküli állami ingyenes kamattámogatási programot Úgy képzelik, hogy ezzel több legyet ütnek egy csapásra : az adósok gyötörni fogják magukat a folyamatos jövedelemszerzés érdekében, az új lakásépítés sok szálon fogyasztást, gazdasági növekedést generál, ráadásul az ÁFA révén növeli a költségvetés folyó bevételeit.

  A Medgyessy kormány késik korlátozni a kamattámogatottak körét, pedig évről évre nő az ebből származó költségvetési kiadás, végül valamilyen szigorításra elszánja magát. Nem akar viszont tömeges frusztrációt, sem pedig az új lakásépítés leállítását. Viszont közben a kormány ellenében Járai brutálisan erölteti az erős forintárfolyamot, ezért az egekbe növeli a kamatlábat. Ilyen kamattal senki se tud hitelt felvenni. Itt lép be megoldásként a devizahitel. Kinek is a sara a kialakult helyzet: főleg az Orbán kormányé és Járaié és kisebb részben a Medgyessy - Gyurcsány kormányé. a bankok új hitelkihelyezés nélkül nem tudják finanszírozni a korábbi forint - lakáshiteleket.

  A kormány, az ellenzék és az MNB a saruk miatt nem vétózhattak az árfolyamkockázat címén, a PSZÁF meg nem akkora úr, hogy egy ilyen helyzetben szél ellen pisiljen A bankok (és külföldi anyabankjai) pedig abban a hitben leledzettek, hogy hamarosan jön az ország csatlakozása az ERM2-höz, tehát az árfolyamkockázat kezelhető lesz.

  A 2008-as világválság és a szabadságharc nem volt bekalkulálva egyik résztvevőnél se, sem pedig a mostani újabb valutaválság és a CHF menekülő valuta szerepe. Szerinted ezért a magyar bankok a felelősök?"
  · · · augusztus 14., 5:44


   • László Kende Meggyőző, okos okfejtés.
    ?biztos vagy abban, hogy "a lakosság elfogad társadalmi normának"??? üdv
    L

    augusztus 14., 12:10 ben ·

 • A járulákcsökkentés két arca (hsz)

  Azért a járulékcsökkentéssel csínján kellene bánni. Az egyik oldalról nyilvánvaló, hogy csökkentése növeli a versenyképességet és a foglalkoztatást. A másik oldalról viszont a deficites nyugdíjkassza és deficites e.ü. kassza vagy folyamatos költségvetési kipótlást igényel, vagy az általa nyújtott szolgáltatás értékcsökkenését hozza magával.
  · · · augusztus 11., 15:08

 • Hack, a trükkös hazudozó

  http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=457745
  www.nepszava.hu
  A bűnbakkeresésben Hack Péter jogász szerint a bíróságok valószínűleg nem lesznek partnerek. Lapunknak kifejtette: Szijjártó Péter is rájött, hogy az eredeti terv, a visszamenőleges büntetés nem működik. Ha az emberek tudnának a gyerekeiknek lakást v...
  · · · · augusztus 6., 5:53


   • Balint Suranyi
    Példa: "Azt gondolom, hogy a Fidesz egyfajta társadalmi igényt felmérve cselekszik. Mert, ha igaz, amit Szijjártóék mondanak, hogy az előző kormányok bűnösen adósították el a gazdaságot, akkor ebből az is következeik, hogy az a kétmillió em...Bővebben

    augusztus 6., 8:15 ·

 • Hsz. egy roma tárgyú poszt vitájához

  A legvégén találtad meg az egész ügy legérzékenyebb pontját, Orsi. A késő Kádár korban a romák asszimilációja meglehetősen előrehaladt, a rendszerváltás meg eleve kreált a romák heterogén halmazából egyetlen kisebbséget, amelyet a gyárbezárások és a téeszfeloszlatások kiszorítottak a munkaerőpiacról, a bérlakások magántulajdonba adása meg főleg falusi gettókba terelt (eddig a bevezetés) - és mindennel eredményeként a ROMÁK INDIVIDUUMFOGALMA eltér a többség individuumfogalmától, amelyre a jogszabályok épülnek. Erre tett rá a hirdetett, és részekben meg is valósított pozitív diszkriminációs politika. Mindez még elment volna, ha a rendszerváltás a lakosság általános gazdagodásával és a felső régió politikai és erkölcsi konszenzusával ment volna végbe. Nem így történt. Ez az a keret, amiben az összes személyes tapasztalat felgyűlt és a sokoldalú frusztrációval keveredett.
  · · · augusztus 6., 4:26

 • Orbán az első 100 napos programm okozója

  Szokásban van a Medgyessy - kormány két 100 napos programmját egybemosni és átkozni. Pedig! Volt az Orbán kormánynak két olyan, Lakner által is kifelejtett súlyosan kártékony lépése, ami a közalkalmazotti drasztikus béremelést kikényszerítette.
  Az egyik a köztisztviselői fizetések elképesztő mértékű megemelése, miközben a közalkalmazottaknak nem adtak semmit. Ez a köztisztviselők és -a másik oldalon - közalkalmazotti státusban dolgozó orvosok, pedagógusok és más diplomások között teremtett súlyos társadalmi feszültséget. Ezt az új kormány nem vállalhatta.

  A másik, hasonlóan súlyos felelőtlenség a minimálbér kétszeri drasztikus megemelése volt. Ez olyan, veszélyes mértékben "nyomta össze" a közalkalmazotti bérskálát, hogy rengeteg kvalifikált közalkalmazott minimálbéren találta magát. Az egészségügyből a nővérek csapatostul mentek a plázákba pénztárosnak stb.

  Így az 50%-os közalkalmazotti béremelés elkerülhetetlen volt a problémák kezelhetővé tételére. A kísérő szöveg volt inkább mellélövés, a második 100 nap pedig Medgyessy szakmai hozzáértését kérdőjelezi meg.
  · · · augusztus 5., 22:08

 • Magyarázatkísérlet arra, hogy mi van most.

  http://hvg.hu/gazdasag/20110805_apokalipszis_uj_valsag

  hvg.hu
  Beszakadtak a tőzsdék és pánikhullám söpör végig a világon. Meglehet, ez az új válság kezdete, és az is lehet, hogy ez még az előzőnél is brutálisabb lesz. Mert mindenki azt hitte, minden megoldható hitelből, az adósságot soha nem kell visszafizetni, a politikusok pedig inkompetensek, rövidlátók és ...
  · · · · augusztus 5., 15:29

 • Egy hsz.-em

  Azt sem szabad elfelejteni, hogy a klasszikus szociáldemokrácia nem csak az ipari korszakhoz kötődött, hanem a nemzetállamokból álló Európához is. Szolidaritás- és egyenlőségeszménye nehezen értelmezhető globálisan - noha univerzálisnak tudta magát és nemzetköziséget hirdetett.
  · · · augusztus 4., 5:48

 • Orbán megbuktatásáért a Jobbikra is szavazna Debreczeni József
  hvg.hu
  Sorozatunkban a rendszerváltás meghatározó szereplőivel, akik azóta a politikai élettől részben vagy egészben visszavonultak, készítünk interjút. Első alanyunk Debreczeni József közíró, volt MDF-es képviselő, aki szerint a mostani Orbán-rendszer sokkal monolitikusabb, mint a mečiari Szlovákia volt, ...
  5 perce · Tetszik · · Megosztás

  Balint Suranyi :Jóska, ha még a formáliis jog egyszeri félretolását is támogatni tudnád, akkor miért pont ahhoz ragaszkodsz makacsul, hogy egy választáson csak "szabályos" pártok induljanak és ne személyek, helyi képviselőjelöltek fémjelezte laza, ad hoc választási párt?
  · · · augusztus 3., 16:01


   • Balint Suranyi Továbbmegyek. Szerintem a Fidesz is minden, csak nem "szabályos" párt. Egy személy köré szerveződő, áttekinthetetlen politikai alakulat, ami köszönő viszonyban sincs a formálisan létező,magát szövetségnek nevező párttal.
    augusztus 3., 16:28 ·

 • Értem én, hogy Elek csak önmaga. De mi meg semmit se értünk a jobboldali értelmiségiek gondolkodásmódjából, ezért minden morzsára oda kell figyíelni. Mi régóta tudjuk, hogy az álarcok alatt gorgófej van, de sokan ezt ma se képesek belátni.

  http://hvg.hu/velemeny/20110729_elek_bogar_publi

  hvg.hu
  Bogár László nem most döbbent rá, hogy nem lehet más a politika. Ő már az előző évtized közepén is azt gondolta, hogy erkölcsét, módszereit, eszközeit, stílusát tekintve legalábbis nem lehet más. Az orbáni történelmi szerepről szóló szövegeiben, azt hiszem, a leginkább a páratlan orbáni hatalommaxim
  · · · · július 30., 19:41

 • A frakció preventív aknátlanítása

  Hatalomtechnikailag jót dobott Orbán. Egy ekkora frakcióban idővel magától is kialakul széthúzás, hát még, ha politikai kudarcok jönnek. Ezen fölül a közigazgatási reform ügyében fenyegetett az önkormányzati lobby ellenállása, feszültségteremtő a parlament felezése, különösen, ha nem várható nagy választási siker. Ezen fenyegetések nagy részének elejét vette az "elbeszélgetés" egy év után. Ha már most választani kell a parlament és az önkormányzat között karrier szempontból, legyengül az önkormányzati ellenállás. Ha fiatal honatyák politikán kívül képzelnek el életpályát, akkor ahhoz kincs a komoly párttámogatás. Ki van ez találva kérem.
  Persze, csak akkor, ha a kormányzás jól, vagy legalább maradhatósan megy. Ha nem, akkor a Brutusok és Cassiusok kivédhetetlenül fenik a tőrt. Pláne, ha még kívülről bíztatást is kapnak hozzá.
  · · · július 23., 6:02

 • Járai

  Számomra teljességgel érthetetlen, hogy most, amikor százezrek vergődnek a devizaadósság hálójában, akkor az ellenzéki politika és a szakmai sajtó miért kíméli konzekvensen a BAJ EGYSZEMÉLYES OKOZÓJÁT? JÁRAI ZSIGMONDOT?! Ö volt az, aki a Medgyessy és a Gyurcsány kormány nyilvánosan is kifejtett ellenvéleményével dacolva, az MNB függetlenségével visszaélve évekig eröltette az erős forint politikáját. Nyilvánvalóan kormánybuktató szándékkal. Ez emelte irreális magasságokba a forintkamatokat, ezért kellett a lakáspiac akkori teljes befagyasztását elkerülendő bevezetni az elviselhetőnek tűnő kamatlábú devizahitelezést. Ami ellem Járainak, az MNB elnökének egy szava se volt, mert tudta, hogy ő ennek az okozója.
  Evidens lenne, hogy Járai tevékenységéről ma számosan és sokféle fénytörésben beszéljenek, mert kulcskérdésről van szó és lényegében (v.ö. akkori Monetáris Tanács)egyszemélyi volt a tragikus döntés. Nem teszik! Miért? Miért???
  · · · július 20., 5:13


   • Erika Törzsök Teljes mértékben egyetértek Járai felelősségében. Különös az erről való mély hallgatás.

    Törzsök Erika

    július 20., 8:26 ben ·

   • László Kende Csatlakozom, teljes mértékben. Miért????? (Ezt kiegészíteném a most különösen érdekessé vált - helyettese elleni eljárás - Kocsissal. Kevésbé kulcspozíció, de szintén miért???)
    július 20., 13:11 ·

 • Minden egész eltörött...Viszont ha majd dönt, az rövid távon befolyásolni fogja, hogy merre megy a világ.

  http://www.fn.hu/makro/20110719/soros_penzze_teszi_vagyonat/

  www.fn.hu
  Készpénzre váltja vagyona hetvenöt százalékát Soros György, hogy jobb befektetések után kutathasson. Dollármilliárdok várják a bevetést, de nem tudni, Soros végül merre indul. Makro
  · · · · július 19., 19:24

 • Ahol legnagyobb az ínség….

  A világgazdaság és az EU (ezen belül kitüntetetten az € ) súlyos krízis előtt áll. Az utóbbi válhat az előbbi epicentrumává. Ennek egyik formáját, azt, hogy az EU nem ismeri fel a helyzet súlyosságát, ill. a szokásos halogatással reagál rá, elkerültük azzal, hogy közelesen összeül az EU csúcsértekezlet. Addig tudnak várni a piacok.
  A másik forma az lehet, ha az EU nem tud érvényes döntésre jutni, vagy ha a döntés ugyan megszületik, csak nem megfelelőnek bizonyul. Erre nézve nincs komoly alap semmiféle jóslásra.
  Annyit azonban megkockáztathatunk, hogy nem kell komolyan azzal számolni a csúcson, hogy egy- két felelőtlen ország akadékoskodása hiusíthatná meg a megállapodást. Továbbá feltételezhetjük azt is, hogy ha komoly megosztottság mutatkozna meg a tennivalók tekintetében a tagállamok között, akkor a piac nyomására az € szempontjából kulcsszerepet játszó tagállamok önállóan fognak lépni, kényszerhelyzet elé állítva az Uniót magát.
  · · · július 13., 14:54


   • Erika Törzsök Jön a három sebességű EU. Ez elkerülhetetlen. Róna P fél éve mondja.
    július 14., 8:03 ·

   • Balint Suranyi A kettő világos. De a harmadiknak nem azt mondják, hogy ha ugrál, akkor kint tágasabb?
    július 14., 18:00 ·

 • Soros: B tervre van szüksége az EU-nak

  http://us.mc659.mail.yahoo.com/mc/welcome?.gx=1&.tm=1309004566&.rand=br8ihpa083qjl#_pg=showMessage;_ylc=X3oDMTBucmhobGR0BF9TAzM5ODMwMTAyNwRhYwNkZWxNc2dz&mid=1_10620021_ABRXiGIAATn7Th3Ouwe2Sk1W8a8&fid=Inbox&sort=date&order=down&startMid=0&filterBy=&.rand=1157551333&.jsrand=5434293
  login.yahoo.com
  Best in class Yahoo! Mail, breaking local, national and global news, finance, sports, music, movies and more. You get more out of the web, you get more out of life.
  · · · · július 13., 19:32

 • Részlet hsz.-ekből

  George Valyi Az emberek többsége nem kiván szabad lenni....
  11 órája · Tetszik
  Fejes Attila
  Amíg nincs vezér aki összefog,aki hiteles,de legalábbis elfogadható,még a mérsékelt józan jobboldalnak is(remélem van még ilyen)addig marad minden így ahogy most van.Lassan elhalnak a sikolyok,a szegények az éhségtől beszélni sem tudnak,vagy a börtönben végzik kenyérlopásért.Az ellenzéki értelmiség meg a félelemtől reszketve ragaszkodik a kevéshez ami van,vagy aki teheti élvezi az új adózás gyümölcsét,és csak a kerítés mögül vakkant néhányat.A munkásembert aki mindenki pénzét megtermeli,és megalázóan alacsony bérért dolgozik,meg nagy ívben leszarja mindenki.(Bocsánatot kérek mindenkitől aki nem ilyen,és az általánosításért.)
  2 órája · Tetszik
  Balint Suranyi VG-vel sajnos egyet kell értenem, FA-val egyáltalán nem. A helyzeten az anyagi helyzet romlása, netán egy államcsőd fog változtatni, mert ez a kormány alkalmatlan az ország gazdasági problémáinak konszolidált kezelésére. Az értelmiség nagy részétől csak minimális alkalmazkodást várok és csak a kisebbségétől túlalkalmazkodást. Vezérre meg abszolute semmi szükség nincs, sőt. Új politikai osztálynak kellene kiforrnia magát, amely átmenetileg technokrata kormányokat támogat. Ez utóbbira alkalmas személyek pedig szerencsére vannak.
  · · · július 11., 10:21


   • László Kende Bálint, emlékszel a viccre? Nőt álmában néger üldözi. "Mit akar tőlem? - De hisz maga álmodik engem!"
    július 11., 16:58 ·

   • Balint Suranyi Csakhogy most nőt - férfit nem álmában tényleg üldöz valaki - valami.
    július 13., 14:01 ·

 • Ez a szisztéma addig, de csak addig előnyös a Fidesznek, amíg a mohó és szűklátókörű pártboncok legfőbb célja a parlamenti mandátumuk bebiztosítása

  http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=448693
  www.nepszava.hu
  Az MSZP sajnálja, hogy a Fidesz nem egyeztetett választójogi reformjavaslatáról a parlamenti pártokkal, és a szocialisták szerint az Áder János által szombaton ismertetett javaslat visszalépést jelent a korábbi szabályozáshoz képest....
  · · · · július 11., 4:20

 • Rossz álom, amely addig tart, ameddig elegen fel nem ébrednek belőle

  http://nol.hu/velemeny/20110607-tortenelmi_parhuzamok

  nol.hu
  Noha komolynak vélt elemzők a hatalomváltás első évfordulóján is a parlamentáris demokrácia régi fogalomkészletével próbálják leírni a harmadik Magyar Köztársaság helyén épülő új uralmi szisztémát, a tények Orbán Viktort igazolják: hazánkban rendszerváltoztatás történt.
  · · · · július 11., 3:48

 • Olvassátok - olvastassátok

  http://www.bbj.hu/politics/us-senator-warns-hungary-democracy-at-risk_58793

  www.bbj.hu
  Hungary’s largest and oldest source of business and financial news about Hungary in English. Not just for expats.
  · · · · július 8., 17:49

 • Így élünk Pannóniában: Csokor mai linkkísérő soraimból:

  Roubini megint szólt, nála utólag ne reklamáljon senki

  Kategórikusan nem hiszek abban, hogy egy ilyen képlékeny világgazdasági, világpolitikai és európai helyzetben és Magyarország jelen állapotában bármiféle program több lehet kipipálandó házidolgozatnál. Nincs realitása a politikai színskála egyik szektorában sem többnek

  A MOL zenedrámát két partitúrából vezénylik

  Egy dologról nekem igenis van véleményem. Az ügy nem kerek számú, beláthatatlan időtaratamú titkosításáról. Vagy elmebaj, vagy kabaré.

  A cikk szerzője úgy csinál, mint ha tudná, mi játszódik le a jobboldali szavazókban, de ennek nem adja sok jelét. Talán közületek valakinek vannak erről tapasztalatai?
  · · · július 5., 6:07

 • Új helyzet az MSZP-ben

  Szokásszerűen Gyurcsány dimenzióban értékelik az eseményeket. Pedig arról van szó, hogy a párt aktiv tagjainak túlnyomó többsége negatív ítéletet mondott a pártvezetés és a frakció egy éves, jellegtelen politikájáról. Vagyis az a koncepció bukott meg, - amit nyíltan Puch mondott ki - hogy ha semmi feltűnőt nem csinálnak, akkor Orbán eredménytelensége miatt a nemzeti tőke magától is visszatér és a szavazók számottevő része is. Gyurcsány akkor, ha Orbán őt is lecsukatja, zászlóvá válik, viszont ha nem, akkor a kongresszusukig többet kell ny,úujtania a nem mögötte álló pártbeli elégedetleneknek, mint eddig. És őszig bedobhatja a kalapját a versenybe valamelyik eddigi belga is. A kritikus téma a pártfinanszírozás, ami így nem mehet tovább, viszont a pártfunkcióban lévők zöme (akárcsak a parlamenti és önkormányzati frakcióban ülők) láthatólag berzenkedik egy szegényebb párttól és mindent megpróbál majd a status quo védelmében.

  A kívülálló számára mindebben az a tét, hogy az ország jobb sorsát egy olajfa - koalícióra támaszkodó technokrata kormánytól lehet remélni, ami könnyebben összeáll, ha van egy középerős, nehezebben támadható- zsarolható ellenzéki párt.
  · · · július 2., 20:17

 • Megnyugtatásul: 50 éve minden vidéki elmegyógyintézetben is akadt egy-két Napoleon, mert ezt sugalmazta az akkori kultúra. Tudtommal mára ez kiment a divatból.

  Ezt írtam Debreczeni mai Népszabadság - cikke fölé - feltéve azt a Fb.-ra
  · · · június 29., 5:10


   • Rozsnyai Podoletz Márta Itt az ideje, hogy odaköltözzön Napoleon.
    június 29., 14:01 ·

   • Balint Suranyi Az OPNI-t az előző kormány bezárta, úgyhogy egyelőre kint inkább lehet lopni.
    június 29., 14:03 ·

 • Miért akarsz te megnyugodni?
  · · · június 29., 10:13


 • Nem igazán megnyugtató. Más egy tűzszerészek kezébe került kézigránát, mint egy köztéren sistergő pokolgép
  · · · június 29., 9:27


   • László Kende Nem mélyről? Lehet. Na puff!
    június 29., 10:18 ben ·

   • László Kende Friss meleg a nyugdíj"reform". Quo usque tandem??
    június 29., 10:20 ben ·

 • Közeledik az igazság pillanata. A netto befizetők a régi módon nem akarják állni a cehhet. Az EU nem meri vállalni a görög államcsődöt. A görög parlament fél megszavazni a drákói törvényeket. A tüntetők azt kiabálják, hogy nem tartoznak senkinek, nem fizetnek senkinek. A pénzpiacok sakálként várakoznak. Az egész fölött ott lebeg a 2008-as pénzügyi válság felhője, eltakarva a napot.

  Ultimátum a görögöknek
  nol.hu
  A várakozással ellentétben elhalasztotta a görög hitelkeret újabb, 12 milliárdos részletének jóváhagyását az eurózóna pénzügyminisztereinek luxembourgi ülése, amelyen éles vita alakult ki. Ez a halasztás, továbbá a Moody’s figyelmeztetése, hogy Olaszországot is leminősíti
  · · · június 21., 4:09


   • Mihály Vajda FacebookHát - szerintem azért majd megegyeznek. Hiszen nem képesek új struktúrákban gondolkodni. A legutóbbi nagy válság már mutatta: radikális változásokra lenne szükség ugyan, de senki nem tudja, hogy nézhetne az ki. S még a magunkfajta is fél: Nie kommt was besseres nach. Soha nem jön valami jobb.
    június 21., 8:11 ben ·

   • Balint Suranyi Az a benyomásom, hogy a válságot átmenetileg azért úsztuk meg, mert gyors a kommunikációs hálózat, az összes rendű és rangú kulcsszereplő közvetlenül vagy közvetve személyesen ismeri egymást és Kína vezetése nem akarta, hogy ez az egész világrend felboruljon.
    június 28., 22:30 ·

 • http://holhome.netfirms.com/kiscikk2/gombosmunkat.htm
  holhome.netfirms.com
  ‎1. Politikánk célja Politikánk célja a magyar nemzet megerősítése, felvirágoztatása, a nemzet minden tagja részére az elérhető legnagyobb erkölcsi és anyagi jólét biztosítása. Mivel ez a cél csakis szilárd alapokon nyugvó, határozott célkitűzésekkel dolgozó s erőteljes alkotmányos központi akarat á
  · · · · június 23., 21:56


  • Erika Törzsök kedveli ezt.

   • Erika Törzsök Immár a látszatra sem kell vigyázni.
    június 24., 10:44 ·

   • Balint Suranyi Erika, Laci, nem arról van szó, hogy nincs saját muníciójuk? Csak a vita pericolosa?
    június 28., 22:24 ·

 • Kedves S. Bálint, ezesetben egyetértek Németh Zsolt dícséretével, alapvetően jelzőidet is elfogadom.(Eléggé ismerem, 12 év együtt a Parlamentben, néhány év az Európa Tanácsban..) Ma a "Democracy and Human Rights" magas szintű EU konferencián személyesen is "átadtam köszönetünket" szavazásáért; ugyancsak meglepte a nem várt köszönet..! De ne essünk át a túloldalra; azért Te is tudod, hogy Zsolt több, számunkra elfogadhatatlan üggyel (Alkotmánybíróság, ÁSz kemény "pártosítása", Költségvetési Tanács likvidálása stb.stb.)--lehet, hogy nehéz szívvel--,de egyetértett. Egyszóval, maradjunk a realitás talaján. Szívüdv. Károly
  · · · június 28., 21:49


   • Balint Suranyi Kedves Károly, én is így gondolom, erre próbáltam utalni az utolsó mondatomban. A 89-es Fideszben talán őt éreztem a leginkább problematikusnak a csoportjukban. De kiderült (ha összeakadunk egyszer, majd elmesélem mi volt ez), hogy rá illik a hajdani szállóige: "Hallod, Zoltán, ő hiszi!". Melegen üdvözöllek Bálint
    június 28., 22:00 ·

 • Németh Zsolt, aki ma nemmel szavazott

  Németh Zsolt volt az egyetlen fideszes a régi, együtt maradó csapatból, aki nem köpte szembe korábbi önmagát: kezdettől úgy gondolkodott, ahogy pártja későbbi irányvonala. Tisztességes ember, tisztességes politikus. Ettől még nem kell egyet is érteni a nézeteivel.
  · · · június 27., 22:35

 • Szilágyi Ákos éleselméjűen vázolja fel a kaszárnyakapitalizmus szerkezetét és működési logikáját, csak nincs szeme a lebírhatatlan ellenfelére, a magyar kuplerájra

  Kaszárnyakapitalizmus
  nol.hu
  · · · június 25., 5:50

 • A volt külügyminiszter és volt EU biztos sokoldalúan és kompetensen von mérleget

  nol.hu
  Uniós elnökségünk politikai tekintetben a jú nius 24-i csúcsértekezlettel véget ért. Váratlan eseményre a legutolsó pillanatig számítani kell, de az első mérleg megvonható. Háromféle feladatot szokás számba venni: az unió hosszabb kifutású ügyeinek vitelét, a saját „prioritásokat” és a menet közben
  · · · · június 25., 4:57

 • HA VALAMIKOR? AKKOR MOST NINCS ÉRTELME PÁRTALAPÍTÁSNAK MAGYARORSZÁGON

  Mert:

  1.,A görög válság átrendezheti Európát és erre hamarosan Magyarországon is reagálni kell majd
  2.,Erősödik a pártoktól független érdekképviseleti és civil aktivitás, amelyiknek önmozgását nem célszerű megzavarni
  3., Az ellenzéki politikai színpadot bármelyik pillanatban átrendezheti, ha Orbán nem fékezi meg Gyurcsány lecsukására irányuló zsigeri késztetését
  4.,Nyár következik, amikor csökken a politikai aktivitás

  (Várom a vitatkozó megjegyzéseket.)
  · · · június 21., 4:40


   • Mihály Vajda FacebookTeljesen igazad van Bálint. Mindebből a legfontosabb: a civil-mozgás a modern Magyarország történetében először ölt talán már komolyan vehető méreteket. Ennek van jelentősége. A szoc-lib. pártoknak egyelőre nulla. Lejáratta magát az u.n. "baloldali" pártpolitika. A civil mozgások meg talán átalakítják a terepet. Vajda Misu
    június 21., 8:08 ben ·

   • László Kende Bálint, az érveid meggyőzők, de az eddigi menet most ide vezetett: ha a macska bent nem tud egeret fogni, akkor kint kell megpróbálnia. Bent még akkor sem sikerült igazán neki, amikor még jobb erőben volt.
    június 21., 13:47 ben ·

 • Jóska megint egyszerröviden, sallangmentesen célbatalált

  http://nol.hu/lap/forum/20110618-habeas_corpus

  nol.hu
  A jogászszakma, az ellenzék és a közvélemény élénken reagált arra a fideszes előterjesztésre, amely a „kiemelt ügyekben” 72-ről 100 órára növelné a bírói ítélet nélküli fogva tartás idejét.
  · · · · június 18., 5:50

 • ‎"Mit akarnak tenni abban a 48 órában?" _ Pláne, ha az áldozat most már trenírozhat erre...

  A régi és az új alaptörvényt egyaránt sérti a tervezet
  nol.hu
  Nem kívánok találgatásokba bocsátkozni arról, mi értelmük és milyen mögöttes céljuk lehet a büntetőeljárásról szóló törvény frissen benyújtott módosító javaslatainak – mondta a Balsai István bizottsági elnök nevével fémjelzett, de politikusok nyilatkozatai szerint az „ügyészségen készült” javaslatcs
  · · · június 16., 4:23

 • A pártok "beszállása" valóban kontraproduktív lenne.De a "vezér" vagy a "szervezet" helyett élre kerülhet egy mag, újonnan felbukkant arcokból

  http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=439033&referer_id=friss
  www.nepszava.hu
  Még életbe sem lépett a Széll Kálmán-terv legtöbb pontja, de máris több tüntetéssel tiltakoznak a kormány politikája ellen. Elemzők szerint a mostani helyzet hasonló lehet a Bokros-csomag utáni időszakhoz, amikor egészen különböző csoportok vonultak ...
  · · · · június 15., 15:49

 • A bíróság, mint független hatalmi ág

  http://nol.hu/lap/allaspont/20110615-gyorsitas
  nol.hu
  Most persze majd minden szobajogász jól felháborodik a régi és az új alkotmány rendelkezéseit egyaránt sértő büntetőeljárási szabályokat módosító elképzelések láttán. Szinte hallani: mi az, hogy az ügyész dönti el, hol emel vádat? Mi az, hogy az állam majd megmondja, melyik a fontos ügy, és melyik n
  · · · · június 15., 5:36

 • Éva Balázs was added by Balint Suranyi.
  · · · június 14., 13:38

 • A kéz Ézsaué, de Jákob hangja nem Andor Lászlóé?

  Zöldfordulatot! – A kurzus „gazdasági fordulata” helyett!
  nol.hu
  · · · június 14., 4:15


   • Erika Törzsök Már a technokratáik is hitelvesztettek. Sem benne, sem Bajnaiban nem látom a jövő emberét. Gyurcsányhoz képest az az elônyük, hogy nem sufniban töltötték a gyermekkorukat.

    Törzsök Erika

    június 14., 9:54 ben ·

 • MENÉ TEKEL

  http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=437533
  www.nepszava.hu
  A Standard & Poor's, a Moody's után a Fitcht is megpendítette az USA példás AAA adósság-besorolásának lerontását, ha az amerikai kormány és a szenátus rövid időn belül nem tud megállapodni a törvényszabta eladósodási határérték megemelésében, ami...
  · · · · június 14., 5:15

 • Reflektorfény a zsinórpadlásra : de ki mozgat kit és mitől kábulunk mi magunk?

  http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=438473
  www.nepszava.hu
  Bár korábban megsértődött a sajtóra az ügyvédi irodája körüli cégháló miatt az "offshore-lovag" jelzőn Gál András Levente, az Orbán-kormány személyügyi mindenese korábban maga is felügyelő bizottsági (fb) tagságot vállalt egy ciprusi tulajd...
  · · · · június 14., 4:52

 • One man show

  http://nol.hu/lap/allaspont/20110614-orban_negyven_eve

  nol.hu
  Orbán Viktor akármit mond fölhördül a tömeg. Kiszámítható a reakció. Az ország miniszterelnöke oly mértékig kizárólagos szereplője lett a magyar közéletnek, hogy sokszor azt hisszük, monodráma résztvevői vagyunk.
  · · · · június 14., 3:29

 • Hsz.-em Bauer Tamás mai Galamus - írásához

  Nekem határozott különvéleményem van Bauer utolsó mondatával szemben. Ez a mondat súlyosan legyengíti azt a sok - bár sok helyen érzéketlenül megfogalmazott - igazságot, amit az írás tartalmaz. Trianon vitathatatlanul tragédia volt: a dualista Monarchia felbomlása és a független Magyarország megszületése egy totális katonai, politikai és gazdasági vereség körülményei között érte a magyar lakosságot.A baloldali és liberális módon gondolkodók rámutathatnak, hogy a határok egyoldalú és brutális megvonásában és a hadisarcban mi volt a magyar uralkodó osztályok sara és mi volt a diktátumban a kor szava és mi az elfogult önkényesség, rablás. De a kor embere nem csak illuziói és evidenciái széttörését élte meg, hanem azt is, hogy rokonai és közé számára abszurd országhatár vonódott, hogy megszűntek a természetesként funkcionáló korábbi gazdasági és közlekedési kapcsolatok és mindezért még háborús kártérítést is kell fizetnie. Hogy aztán mindezt a függetlenné vált ország kétszínű (hol a néprajzi határokat, hol a korábbi fiktív integritás teljes restituálását célzó) revíziós politikája hogyan tette tyúk - tojás vitává az utódállamok beolvasztó nacionalizmusával szemben, arról szintén lehet és kell beszélni - annak a II. Világháborúba torkolló fejleményeivel együtt. Csak nem helyes aufklerista szenvtelenséggel lehetetlenné tenni, hogy Trianonnal kapcsolatban legalább két, markánsan szembenálló, de egyaránt átélhető interpretáció legyen elterjedve a mai magyar és a határokon túli magyar lakosság körében.
  · · · június 4., 10:01


   • Mihály Vajda FacebookBálint meg Te, főleg Te, egész életetekben nem írtatok annyit mint manapság. Vajon ez a Viktor miatt van (l. a kis angol lord: Hát ön tud beszélni? Persze, de eddig nem kellett, minden rendben volt.) vagy a kötetlen forma miatt: csak úgy odaírom. Igen, van ebben valami jó is.

    Ölellek

    Misu

    június 5., 7:42 ben ·

   • Balint Suranyi Csak a magam nevében mondhatom: is - is.
    június 8., 4:44 ·

 • Szakszervezetek: feltámadás vagy bukta!

  http://www.mfor.hu/cikkek/Megall_az_elet__Orszagos_sztrajkot_hirdettek_a_szakszervezetek.html

  www.mfor.hu
  Június 16-án Budapest mellett a megyeszékhelyeken is tüntetés lesz. A szakszervezetek a munkavállalókat sújtó intézkedések ellen emelik fel a szavukat.
  · · · · június 8., 4:43

 • Férfias bohócok - cui prodest?

  http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=435774
  www.nepszava.hu
  Nincs és már nem is lesz megállapodás a kormány és a rendvédelmiek között; a tárgyalásokat a tegnapi forduló után mindkét oldal lezártnak tekinti. Orbán Viktor miniszterelnök még kijelöl egy időpontot, amikor utoljára beszélget - az általa egyébként ...
  · · · · június 6., 3:58


   • László Kende Bálint, ki teszi fel ezt a kérdést?
    június 6., 10:52 ·

   • Balint Suranyi Most már senki. (Feltéve, hogy elég sokan fordulnak meg a kihelyezett fülkékben.)
    június 7., 15:46 ·

 • Egymondatos komment a szakszervezeti mozgolódásokról

  Most üt vissza az, hogy a kormánypárt leszorította a pályáról az ellenzéki pártokat: nem lehet rájuk fogni a tiltakozási hullámot!
  · · · június 4., 4:27

 • A Holokauszt Emlékkiállítás felülbírálatának igénylésével az államtitkár követ dobott a tóba

  http://hvg.hu/velemeny/20110602_sebok_horthy_deportalas#utm_source=hvg_daily&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter2011_06_02&utm_content=normal

  hvg.hu
  A Horthy-mítoszt leleplező írásomra számos reflexió érkezett, rengeteg gyalázkodó komment, kevés ellenérv. Ez utóbbiak leginkább azt hangsúlyozták, hogy ő volt az, aki leállította a deportálásokat, illetve megmentette a budapesti zsidóságot. Ezekkel az állításokkal illenék óvatosabban bánni, mert ez
  · · · · június 2., 16:04

 • Magyarország az EU mediterrán válságövezetének alesete?

  http://nol.hu/lap/vilag/20110601-athen_hozzanyul_a__csaladi_ezusthoz_

  nol.hu
  Legalább ötvenezren tüntettek vasárnap Athén belvárosában, és tegnap ismét ezrek gyűltek össze ugyanott. Nem állt mögöttük párt és szakszervezet, csak a közösségi hálózatok. A kilátástalanságból és dühből táplálkozó mozgalom tehát Spanyolországból elért egészen Görögországig. A válság elhúzódik, ráa
  · · · · június 1., 5:24

 • Nagyon komoly lépés a német atomerőművek bezárása: a tét a német - francia viszony, az € és az EU sorsa

  http://nol.hu/lap/allaspont/20110601-merkel_zoldben

  nol.hu
  Mindenki 2022-ről beszél. Ekkor ér véget az atomkorszak Németországban, és innen már nincs visszalépés –hirdeti a kormány kereszténydemokrata környezetvédelmi minisztere. Európa számára is példát mutathat Németország: egy ipari nagyhatalom, amely túlél a veszélyesnek és károsnak minősített nukleáris
  · · · · június 1., 5:02

 • TALÁLÓS KÉRDÉS

  Ezzel a Szurguttal az volt az állandó baj, hogy nem lehet tudni a tulajdonosi hátterét. De akkor kitől vették meg és honnan tudták, hogy valaki nem jogosulatlanul tárgyal velük?

  Megfejtés?
  · · · május 30., 21:29


 • Laci ökonómikusan tömör

  http://hvg.hu/velemeny/20110530_lengyel_orban_kormany#utm_source=hvg_daily&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter2011_05_30&utm_content=normal

  hvg.hu
  Az Orbán-kormány tovább csúsztatta az országot nyugatról keletre, a civilizáltabbtól a barbárabb, a moderntől az avultabb felé. Rontotta önmaga és az ország hitelességét. Nem bizonyította kormányzóképességét. Még a helyes és szükséges lépések megtételénél is képtelen volt értelmes társadalmi kommuni
  · · · · május 30., 17:28

 • Galamus-csoport
  Kelemen Győző
  „Önök nem tudtak profitálni ebből az idáig példátlan Fidesz-kudarcból. Ismétlem, elodázhatatlan az MSZP vezetésében a váltás.”

  Pótcselekvés
  galamus.hu
  Galamus-csoport, napi közéleti reflexiók

  Balint Suranyi Egészen másban látom az MSZP vezetési csődjének jelét. A választási kudarcból csak két sikeres polgármester maradt ki: Angyalföldön és Szegeden. Mindketten egy-egy pártszervezet elnökei és mindketten kijelentették, hogy van véleményük arról, hogy hogyan kéne megújítani az MSZP-t. De azt is hozzá tették, hogy ezzel nem állnak elő, ha nincs esélyük arra, hogy véleményüknek komoly httása is lesz.Pártjuk szégyene, hogy mindmáig fütyülnek az ő véleményükre, akik pedig - velük szemben
  tudnak is valamit a választókról és ugyanakkor nem értelmiségi ködszurkálók.
  · · · május 30., 6:36

 • VÉGRE ERRŐL IS NYÍLTAN BESZÉLNEK! AKI MERI, GONDOLJA ÁT, HOGY MIT JELENT MINDEZ A TÖBBI ÁLLAM, A "NEMZETI ÚTAK" SZÁMÁRA.
  Adósságválság Made in USA - GAZDASÁG - NÉPSZAVA online
  www.nepszava.hu
  A világ keserű szájízzel figyeli az Egyesült Államok vergődését az államadósság csapdájában. Elrettentő a föld legnagyobb nemzetgazdaságának és egyetlen katonai szuperhatalmának lelassult gazdasági növekedése, elszabaduló inflációja, az ország magas ...
  www.nepszava.hu
  NÉPSZAVA Onine - hírek, fotók, videók....
  · · · · május 30., 6:13

 • DSK kiesése sok helyen láncreakciót indíthat be, nem csak az európai szociáldemokráciában: francia - német viszony, az € helyzete az EU-ban, at IMF-ben, az USA-ban.Rossz belegondolni...

  http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=430494
  · · · · május 25., 6:12


   • László Kende Rossz bizony. Eléggé egyoldalúan "jár a rúd" mostanában...
    május 25., 7:59 ·

 • Erőfitogtatás, vagy valami egészen más?

  http://www.fn.hu/belfold/20110516/puch_laszlo/

  www.fn.hu
  Februárban a lapunknak adott Puch-interjúval tárta a nyilvánosság elé belső konfliktusát az MSZP. Azóta Mesterházy Attila és Gyurcsány Ferenc is többször kardot rántott az ügyben. A volt miniszterelnök a múlt héten bejelentette: a párt vezetőinek vagyonosodást vizsgáló szocialista házibizottság felá
  · · · · május 17., 16:31


   • Balint Suranyi Úgy látszik, nem tűnt fel senkinek, hogy Puch szenzációsnak is mondható, eddig még senkitől nem hallott határozott kijelentést tett Zuschlaggal és Hagyóval kapcsolatban: "Megjegyzem: ezek nem az MSZP, hanem egyes szocialista politikusok ballépései. Melyekben szerintem akár magának Gyurcsány Ferencnek is lehetne mondanivalója."
    május 17., 17:21 ·

 • Sakkvakság: a pártok szerepének általános túlbecsülése a mai magyar helyzetben
  (Cikkeink/Az olvasók írásai)
  Surányi Bálint „Ha madártávlatból rápillantunk a parlamenti pártokra, akkor szembetűnő, hogy ezek nem is igazán politikai pártok.” Surányi ...
  2011. május 17., kedd
  · · · május 17., 4:22

 • Ugyanaz a Szigetvári - egészen másképp=szocialista think tank

  http://www.fn.hu/belfold/20110509/szigetvari_viktor_interju/

  www.fn.hu
  A címben olvasható kifejezés - véljük - mostanáig egyetlen alkalommal sem jelent meg a magyar médiában, következésképpen sajtótörténeti jelentőséggel bíró interjút lát most az olvasó. A cikk amúgy legföljebb címében vicces, beltartalma annál komolyabb. Szó esik egyebek mellett Bajnai Gordon visszaté
  · · · · május 15., 21:16

 • Szigetvári konszolidált Európa árnyékában demokrata, konszolidálatlanéban ködevő

  http://www.mancs.hu/index.php?gcPage=%2Fpublic%2Fhirek%2Fhir.php&id=23681

  www.mancs.hu
  VillanyMaNcS, A Magyar Narancs online kiadása
  · · · · május 14., 8:54

 • Kísérteties áthallások az MSZP belső vitáival

  http://nol.hu/lap/vilag/20110514-kivel_es_hogyan_lehet_legyozni_sarkozyt_
  nol.hu
  A cél már világos a francia baloldal számára: az éppen egy év múlva esedékes elnökválasztáson – Francois Mitterrand óta először – szocialista párti győztest akar ünnepelni. Ezt a szocialisták teljes mértékben reális forgatókönyvnek ítélik.
  · · · · május 14., 4:56

 • Merkel mosolya mögül...

  http://nol.hu/lap/mo/20110511-meg_szeretnek_erteni__mi_tortenik
  nol.hu
  Kritikus kérdéseket tesz föl ma a magyar kormány képviselőjének Genfben, az ENSZ emberjogi bizottsága ülésén Markus Löning, a német kormány emberjogi ombudsmanja. Lapunknak nyilatkozva azt mondja, a pártpolitikai vonatkozások hangsúlyozása a legegyszerűbb módja annak, ha valaki el akarja kerülni a v
  · · · · május 12., 5:20

 • Lehet egy független Skócia európaibb Nagy - Britanniánál az €-t választva a Ł helyett?
  http://nol.hu/kulfold/skocia_elszakadni_keszul_nagy-britanniatol
  nol.hu
  A választás abszolút nyertese megígérte, hogy a ciklus második felében kiírják a függetlenedési népszavazást. A tét sok egyéb mellett az Északi-tengeri olaj- és gáztartalék.
  · · · · május 8., 21:45

 • Kocsis Imre Antal was added by Balint Suranyi.
  · · · május 8., 18:00

 • A macska foghat benn és kinn egeret?
  · · · május 2., 8:04


   • László Kende
    ‎#
    László Kende
    A macska foghat benn és kinn egeret?
    last Sunday · LikeUnlike · · UnsubscribeSubscribe


    ...Bővebben

    május 8., 6:44 ·

   • Balint Suranyi
    Szerintem most semmiképpen. Ha most azonnal ki akarják utálni, akkor "visszavonul" - de mégse, mert itt ez a vádemelés ügy. Azzal fog foglalkozni - a híveknek meg egyelőre személyes döntés. H a kongresszusig kitart a nyüglődés, akkor - mint...Bővebben

    május 8., 7:28 ·

 • ‎#

  *
  László Kende #
  László Kende
  A macska foghat benn és kinn egeret?
  last Sunday · LikeUnlike · · UnsubscribeSubscribe

  Balint Suranyi Ha az LMP - Gyurcsányra gondolsz, Schiffert esetleg lejárathatják, mint álellenzékit a gyurcsányisták szemében és ez az LMP-nek baj akkor is, ha ők nem így hiszik.
  May 2 at 8:17am · LikeUnlike
  *
  László Kende Másra.Dilemma 2 síkon.1. Gy részéről valódl: EZT a pártot (infrastrukt. stb.) átvenni, DKoal-vá növeszteni,vagy kívüle,másikat csinálni; 2. Mesterh et co. részéről hamis: ne belső probl-k, hanem kifelé ford.
  May 2 at 8:54am · LikeUnlike
  *
  Balint Suranyi 1., Gy. sokszor végiggondolhatta és eldöntötte, hogy "első szándékúan" nem alapít új pártot. 2., Nem Mesterházy az antagonistája, ahogy az ostoba média beállítja. (v.ö. az előző , Galamis hozzászólásomból átvett cím nélkülim.
  May 2 at 12:37pm · LikeUnlike

  Hm.. hát nem "vagy", hanem "ha nem, akkor".
  a few seconds ago · LikeUnlike

  #
  Write a comment...
  · · · május 8., 6:45

 • Miért nem kap több figyelmet az újabb nemzeti inzultációnak ez a kérdése? Miért nem bontja ki senki, hogy mit forral titkos kebelén...? (Kérdőívszerkesztési közhely, hogy a válaszok az első item felé húznak)

  9] Vannak, akik szerint az egyéni számla alapján kiszámolt nyugdíj megállapításánál elsősorban a munkával eltöltött éveket kell figyelembe venni. Mások inkább a jövedelem arányában állapítanák meg a nyugdíjat. Ön mit gondol?
  · Az egyéni számla alapján kiszámolt nyugdíj megállapításánál elsősorban a munkával eltöltött éveket kell figyelembe venni.
  · Elsősorban a jövedelem arányában kell megállapítani a nyugdíjat.
  · A munkával eltöltött éveket és a jövedelem nagyságát is azonos módon kell figyelembe venni a nyugdíj megállapításánál.
  Nem tudom megítélni a kérdést.
  · · · május 4., 22:30


   • Erika Törzsök Te is tudod, hogy már alcsútdobozon ismert az eredmeny

    Törzsök Erika

    május 5., 8:52 ben ·

   • Balint Suranyi Ott ismert, sőt így is adták meg a válaszlehetőségeket. De más is kitalálhatná és már most el kellene indítania az ellenoffenzívát.
    május 5., 13:12 ·

 • Balint Suranyi Amit eddig N.P. írt, azzal teljes mértékben egyetértek. Egy dolgot teszek hozzá: szokatlan őszinte megvilágítást nyert a másik koncepció is. Ennek lényege, hogy semmi markánsat nem csinálni, csöndben lehetetlenné tenni minden más ellenzéki politikai párttörekvés megerősödését és várni, hogy a "nemzeti tőke" és a szavazók - egyéb alternatíva híján - visszatérjenek az MSZP-hez.
  · · · május 1., 21:12


   • Balint Suranyi Balint Suranyi Úgy látom, senki se emlékszik rá, ki volt szokatlanul őszinte. Ez baj:(
    pár másodperce · Tetszik

    május 2., 13:13 ·

   • Balint Suranyi Úgy látszik "szabad a gazda"! Hát Puch László. Ő tette ezt a nyilatkozatot és ő az igazi antagonista. Nem csak most - régóta.
    május 5., 3:29 ·

 • A nemzeti tartalék

  http://nol.hu/lap/hetvege/20110430-korpa_koze_keveredett_

  nol.hu
  Még negyven sincs, de már miniszter is volt. Figurája sem mindennapi, bensője igazán vitában ütközik ki. Az „udvari tv” reggeli műsorában a kezét imádságra rakosgató műsorvezető (takarta a tőrt) meg két társa próbálta sarokba szorítani vele. Ám Oszkó Péter – nem törődött vele – nyugodtan, felkészült
  · · · · április 30., 6:36


   • Rozsnyai Podoletz Márta
    Én is úgy gondolom, hogy kell egy lelkesítő, kicsit demagóg pártvezér, de legalábbis karizmatikus, és egy hozzáértő, jó minelnök. nekem Bajnai megfelelne, de ez az Oszkó is jó volna, szimpatikus, okos gyerek, de ha valami liberális érték is...Bővebben

    április 30., 14:12 ·

   • Balint Suranyi Ekkora baj idején nekem már az is pozitívum volt, ahogy Heim lesajnálta a saját rezsimjüket a héten. Vegytiszta, kíméletlen thatcheri szemlélet.
    április 30., 17:31 ·

 • Szép komótosan programot hirdet és feltételesen bejelentkezik

  Tisztul a kép, szűnik a zűrzavar
  http://nol.hu/lap/mo/20110430-tisztul_a_...
  Az elmúlt években a Fidesz folyamatosan balról előzte a szocialista pártot. De hatalomra kerülve nem tesz mást, mint ami egy karakteres jobboldali politika lényege: a kapitalizmus nyerteseit segíti a politika eszközeivel is, miközben hibáztatja a nehéz helyzetbe kerülteket – mondta lapunknak Botka L

  1/1Válassz egy bélyegképet:
  Nincs bélyegkép
  · · · · április 30., 4:57

 • Tipikus fideszes "mesterfogás": Belpolitikában két légy egy csap, a nagyvilágban a bűnlajstromra felkerül a politikai koncepciós per.

  http://www.galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=66692%3Ahivatali-visszaeles-a-gyanu-gyurcsany-ferenccel-szemben-schiffer-feljelentese-alapjan&catid=79%3Akiemelt-hirek&Itemid=115
  · · · · április 29., 18:54


   • Rozsnyai Podoletz Márta Azt hiszi az LMP, hogy ettől párt lesz? Hova húzunk, hova húzunk?
    április 29., 19:46 ·

   • Balint Suranyi A Schiffer nem tud elszakadni az alakuláskori szituációtól: pártot Sólyom mögé, egyenlő távolságra a "két tömbtől". Ezt használja most fel a Fidesz: Gyurcsányt ki akarja végezni és a két parlamenti ellenzéki pártot összeugratni. Ezzel szemben az LMP-t végzi ki és Gyurcsányt emeli fel.
    április 29., 20:44 ·

 • Ader az egyetlen prominens fideszes, aki eddig nem fekedett le a fülkeforradalomban
  http://hirszerzo.hu/belfold/20110429_orban_viktor_birosag?s=hl
  hirszerzo.hu
  Az új alkotmány elfogadása után még az idén sarkalatos törvényekkel alakítják át a harmadik hatalmi ág, az igazságszolgáltatás rendszerét - írja a Népszabadság, mely szerint Baka András távozhat a Legfelsőbb Bíróság éléről. Orbán Viktor állítólag gondolkodik arról, hogy esetleg Áder Jánost bízná meg
  · · · · április 29., 15:13

 • Botrány! A tegnapi nap legfontosabb híre - és a mai lapok elmennek mellette! Nem kell Berezovszkijnak lenni pedig, hogy valaki megértse!

  http://gazdasagiradio.hu/cikk/62932/

  gazdasagiradio.hu
  A magyar gazdaság és a világgazdaság friss hírei, részvényárfolyamok, tőzsdei hírek, BUX, kamat és adó információk.
  · · · · április 28., 6:08


   • Erika Törzsök Épul a demokrácia.

    Törzsök Erika

    április 28., 7:28 ben ·

   • Balint Suranyi A la Belorusz
    április 28., 10:09 ·

 • Gyanakvás, megfélemlítés, hatékonyság
  (Cikkeink/Az olvasók írásai)
  Surányi Bálint „Hogy közzétesznek adatokat, amik nem egészen ezt támasztják alá? Kimagyarázod!” Surányi ...
  2011. április 25., hétfő
  · · · április 25., 4:47

 • TEHERTÉTELÜNK: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA
  Balint Suranyi, 2011. április 20., 13:14
  Balint Suranyi
  TEHERTÉTELÜNK: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA
  - Vitaprovokáló -
  Széles körben elterjedt vélemény, hogy a magyar közoktatás sem tartalmában, sem módszertani kulturájában nem megfelelő az előtte álló társadalmi feladatok megoldására. Sokféle nézet van az okokkal és a megoldási lehetőségekkel kapcsolatban, de tudtommal nem vetődött fel, hogy a bajok egyik fontos forrása az Általános Iskola intézményének önmagát túlélése.
  Amikor ennek az intézménynek a gondolata megszületett és amikor az bevezetésre került, kétségtelen előrelépés volt. Az államszocializmus időszakában szóba se jött komoly megkérdőjelezése: megfelelt a központi kontroll igényének, látszólag biztosította a meghirdetett egalitariánus társadalomkép fenntartását és kiszolgálta az ideológiai és áltudományos munkaerőtervezési okokon alapuló tömeges szakmunkásképzés feltételeit.
  A rendszerváltás utáni fejlemények néhány év alatt feltárták a felső tagozat diszfunkcinalitását és ezáltal az Általános Iskola, mint befejező iskolatípus elévültségét. Ilyen fejlemények voltak többek között:
  -a demográfiai apály, amely a kisebb településeken elsorvasztotta a helyi oktatást
  -sz érettségit adó középiskolázás (és felsőoktatás) gyors expanziója, amely az értelmetlen újratanítást tömegesítette a felső tagozat és a középiskola között,
  -az iskolaszerkezet pluralizálódása, amely komoly tanulóréteget kivont a felsőtagozatból, vagy annak utolsó két évéből,
  -a helyi tantervekre való áttérés, ami a középfokon a szintrehozás nehézségeit megsokszorozta,
  -a továbbtanulást és az élethossziglani tanulást megalapozó asó tagozat idő- és szeválása lehetséges legyenllemi igényének megnövekedése.
  A diszfunkcionalitás felismerése a 90-es évek közepén elmaradt. Ennek a gyávaságon és fantáziahiányon kívül bizonyos társadalompolitikai illuziókban és a felső tagozathoz fűződő sokrétű és nagyon erős partikuláris érdekekben kereshetjük az okait.
  A jelenlegi időszak nem alkalmas az akkor elmaradt, megtehető lépéssorozat pótlására. Az viszont hasznos lenne, ha utólag erről a kérdésről megindulna a vita, hogy kibontsák azt a sokféle kapcsolódást, ami ehhez a tematikához köthető - hogy egy alkalmasabb időszakban a kialakuló álláspont gyakorlattá válása lehetséges legyen.
  Tetszik · · Megosztás · Törlés
  · · · április 20., 15:36


   • Balint Suranyi Az utolsó bajusz eredeti szövege: -a továbbtanulást és az élethossziglani tanulást megalapozó asó tagozat idő- és szellemi igényének megnövekedése.
    április 20., 15:50 ·

   • Balint Suranyi Az utolsó bajusz torzítatlan szövege: -a továbbtanulást és az élethossziglani tanulást megalapozó asó tagozat idő- és szellemi igényének megnövekedése.
    április 20., 15:56 ·

 • Mint cikk nem jó, de mint problémajelzés igen. Úgy látszik, hogy nem elég zárt ajtók mögött megegyezni az € stabilizálásáról, kell mellé egy sokak által elfogadható új vízió is. Ráadásul olyan, ami nem ragyogó jövő ígéretére alapoz.
  http://nol.hu/lap/vilag/20110419-a_multikultit_temetik

  nol.hu
  Gondolta-e Angela Merkel német kancellár, Nicolas Sarkozy francia elnök és David Cameron brit kormányfő, hogy a multikulturalizmus kudarcáról, vagy a szekularizációról nyitott társadalmi vitájukkal olajat öntenek a tűzre, és helyzetbe hozzák azokat a szélsőséges populista pártokat, amelyek éppen e t
  · · · · április 19., 4:51

 • The economy, stupid
  (Cikkeink/Az olvasók írásai)
  Surányi Bálint „A fejlett piacgazdaságok nem tettek ilyen ígéretet. Csak évtizedeken keresztül betartották.” Surányi ...
  2011. április 18., hétfő
  · · · április 18., 4:35

 • Mindenesetre kösz a megtisztelő felvételt, majd kitapasztalom, mit is tehetek ennek révén.
  · · · április 18., 11:28


   • Mihály Vajda FacebookKi vett fel, mibe? Én ebből a pofakönyvből semmit nem értek - de nyugta nincsen tőle az embernek.

    Szia!

    Misu

    április 18., 12:17 ben · · 1 személy

   • Balint Suranyi Az kutyafüle, hogy az ujjadat a lüktető ütőéren tartod? :)))
    április 18., 12:30 ·

 • László Kende was added by Balint Suranyi.
  · · · április 17., 21:22

 • Lemaradt a link a pártcsirához:http://index.hu/belfold/2011/04/14/a_fidesz_most_teremti_meg_az_uj_baloldalt

  index.hu
  A Fidesz most teremti meg az új baloldalt - Az új politikai közösség a húsvéti alkotmányt elutasítók tömegéből nő ki, állítja a pénteki civil tüntetés szónoka, Istvánffy András.
  · · · · április 16., 3:43


   • Rozsnyai Podoletz Márta
    ‎"A liberalizmus SZDSZ-féle formája megbukott. A pártot mély rettegés jellemezte a patriotizmus bármilyen formájától. Olyan kozmopolitizmust tűzött a zászlójára, ami a társadalom többségének megélhetetlen volt, ezen kívül érzéketlen volt a ...Bővebben

    április 16., 15:12 ·

   • Balint Suranyi Ha lesz valaha történész, aki nekiveselkedik az SZDSZ története megírásának, fogas kérdés lesz számára az is, hogy az SZDSZ soká habozott, hogy A LIBERÁLIS, VAGY A SZOCIALISTA iNTERNACIONÁLÉBA LÉPJEN-E BE - végül a liberális mellett döntött, de addigra már ott találta a Fideszt. Az egész történetet nehéz megérteni e nélkül a hosszú dilemmázás nélkül.
    április 17., 10:15 ·

 • A Fidesz egyik arca - viszont ezek láthatólag hiszik is. Komoly kihívás a Paasikivi - Kekkonen utódok számára, mert a reális nemzetközi politizálás immár nem parancs a finneknek.

  Hatvanéves játszmát borítottak fel az Igaz Finnek
  http://nol.hu/lap/vilag/20110416-hatvane...
  A legnagyobb felfordulás a finn politikai életben 1948 óta – mondta lapunknak az Igaz Finnek pártjának megerősödéséről egy politikai elemző a parlamenti választások előtt két nappal.

  1/1Válassz egy bélyegképet:
  Nincs bélyegkép
  · · · · április 16., 4:06

 • Kissé még dadogós, de van benne ambíció, hogy pártcsira legyen
  · · · április 16., 3:42

 • Hallatlanul érdekes és fontos! Feltétlenül olvassátok el!
  http://www.ft.com/cms/s/0/335141d6-6210-11e0-8ee4-00144feab49a.html?ftcamp=traffic%2Femail%2Fregsnl%2F%2Fmemmkt%2F#axzz1JaKzV1ZM

  www.ft.com
  The Chinese province of Guangxi might be almost 9,000km from Frankfurt, home of the European Central Bank. But in today’s globalised economy, the two are much closer than they first appear.
  · · · · április 15., 12:15

 • Fb. levelezésünk:

  Balint Suranyi Matyi, azért tedd a szívedre a kezed: nem dolgoztak meg keményen a pártok az ilyen eltanácsolásért? Másrészt itt ez a debil magyar média (nemcsak a bulvár!), amelyik örökösen kizárólag a személyi kérdésekre repül rá a politikában a nemi izg...
  Bővebben
  5 órája · Tetszik
  Mátyás Eörsi Visszakérdezek: gondolod, hogy bármelyik nyugati demokráciában nem örvendeznek a politikusok hasonló utálatnak? Dehogynem. De legyen már más a halpiac és egy milliós tüntetést szervező NGO. Az előbbinek nem, az utóbbinak tudnia kell, hogy bármit, amit el akarnak érni, a parlamenti patkóban a legotrombább vádaknak kitett politikusoknak kell törvényerőre emelni. Ebben a harcban nagyon el lehet kopni, mert ha minden vádnak csak az 1 %-a ragad rajtad, egy év sem telik el, és nyakig benne vagy. Ez egy ilyen pálya, rohadt nehéz, és rohadt gyönyörű. Ezért akár az én kezemet teszem a te szívedre, akár a tiedet az enyémre, az a válaszom, hogy nem. Ami persze cseppet sem jelenti azt, hogy nem lehetne mindent sokkal jobban csinálni, mert dehogynem lehetne. Utólag, kívülről én is sok mindent jobban tudok már...!
  4 órája · Tetszik
  Balint Suranyi Ilyen fokúval azért aligha. Ott is van korrupció, csak nem magyar léptékben és stílusban.És ott a választó leszarása se ilyen stílusú - na meg a kormányzás színvonala is sokkal jobb.
  9 perce · Tetszik
  Balint Suranyi Abban egyébként egyetértünk, hogy az országot a szakadékból a majdani Brutusok vezetésével ezeknek a "politikusoknak" kell kivezetni, miután belevitték. Elvégre képviseleti demokrácia van. És utána se a jó világ jön, hanem a hosszú purgatórium. Az egyetlen remény az lehet, hogy az "elszámoltatás" címén nem gengszteráj lesz, hanem folyamatosan a megerősödő NGO-knak kel el(be)számolni a szándékokról és cselekedetekről.
  · · · április 15., 4:29


   • Balint Suranyi Az SZDSZ eredendő bűnének én is ezt a duált tartom. Aztán mások is tettek meg rá. Az MSZP-nél azzal kezdődött a dolog, hogy nem vették észre: Békesire kell bízni a kormányzást. Az Antall féle európai jobboldalét abban, hogy nem mert a saját mezében csiinálni pártot, nem zárt jobbra, későn találta meg Kupát. A Fideszét Orbán fatális félreismerésében és a Kövér - Simicska - Wermer holdudvarnak való önalávetésben.
    április 15., 12:02 ·

   • Balint Suranyi ‎+ Az összes kormánypártot nem zavarta a malgoverno, mert a pártbefolyás minden überelt.
    április 15., 12:03 ·

 • ARRA AZ ELKÉPZELT POLITIKAI SZEREPRE SZERINTEM OSZKÓ ALKALMASABB NÁLA...
  http://www.hirado.hu/Hirek/2011/04/13/03/Bajnai_itthagyja_Magyarorszagot.aspx
  · · · · április 13., 4:25

 • Vicc az I.Világháború idejéből

  Mi a különbség a német és az osztrák hadijelentés között?
  Német: A helyzet komoly, de nem reménytelen.
  Osztrák:A helyzet reménytelen, de nem komoly.
  · · · április 11., 22:19

 • László Békesi és Balint Suranyi megosztott egy hivatkozást.

  Forradalom, szabadságharc vagy reális gazdaságpolitika kell nekünk?
  nol.hu
  Idestova 11 hónapja működik az Orbán kormány, így már közel egy év teljesítménye és tapasztalatai alapján van lehetőségünk a jelenkori magyar gazdaságpolitika elemzésére és értékelésére.
  kb. egy órája · Megosztás

  Balint Suranyi
  Minden, amit szerettél volna tudni a magyar gazdaság mostani állapotáról - és nem mertél....végiggondolni
  · · · április 9., 11:03

 • SOKAN ELLENTMONDÁST LÁTNAK? PEDIG....

  A mértékadó közgazdászok szerint vészjóslóak a magyar gazdaság kilátásai. A forint meg régen volt ilyen erős, mint most. Sokan ezt úgy értelmezik, hogy a "piac" cáfolja a közgazdászokat, hiszen azok a tények, összefüggések nyilvánosak, amire a közgazdászok alapítják baljóslataikat.
  A látszólagos ellentmondás a tőzsde természetének nem ismeretéből következik. A tőzsde abból ítél, hogy az idei költségvetést a többség szufficitesnek becsüli és a Széll Kálmán terv törekvéseit mindenhol jól fogadták. Ez nekik elég ahhoz, hogy most a forintot erősnek lássák. Majd ha más hírek jönnek, akkor ráérnek azokat akkor érvényesíteni.
  Ezzel szemben a közgazdászok tudják, hogy a szufficit - ha lesz - az egyszeri zabrálás eredménye, amelynek beszámíthatóságáról is lesz még vita, hogy a Sz.K. terv üres lufi stb. stb. Jól tudjátok, sokan nálam jobban. Csak nem akad senki, aki közérthetően elmagyarázná a zembereknek látszólagos ellentmondás okát.
  · · · április 8., 5:53

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése