2011. december 29., csütörtök

Játékszenvedély [Wikipedia]


A kóros játékszenvedélyt (patológiás gambling) az addikciók körébe sorolják, lényege a hétköznapokból való menekülés, bár nem kémiai módon. A betegség alapja az agy biokémiájában keresendő: a megfelelő mennyiségű endorfin termelődését segíti elő a játék a beteg embernél; s legmélyén ugyanaz a szerotoninzavar lappanghat, mint a depressziónak, amellyel így rokonságban áll. Örömét a gyors és könnyűnek tűnő nyerés lehetősége, és a hozzá vezető út izgalmai (adrenalin-flash) adják. Nagy többségben férfiakat érint: eljátsszák pénzüket, vagyonukat, gyakran súlyos adóságokba bocsátkoznak, s ezzel házasságukat, családi kötelezettségeiket, hírnevüket is kockára teszik. Magyarországon is működnek több városban Gamblers Anonymus önsegítő csoportok, amilyet először 1957-ben Los Angelesben alapítottak, hogy segítséget nyújtsanak a játékfüggőség legyőzéséhez.
Deepak Chopra [5] szerint spirituális kielégületlenségről van szó valamennyi szenvedélybetegség esetében: " a spirituális tudatosság az egyetlen igazi és sokáig érvényesnek bizonyuló válasz a káros szenvedélyektől való függésre". Tim Harford is foglalkozik a játékszenvedély betegek viselkedésével, mint a racionális döntés egy „speciális” megnyilvánulása, lásd „Az élet rejtett logikája” c. művében. Egyre több kongresszus önálló szakmai témája a játékszenvedély betegség. A játékszervező cégek ezirányú társadalmi felelősségvállalásán túlmenőleg a költségvetési kihatásai és morális kérdések is a vizsgálat tárgyát képezik.

2011. december 28., szerda

Orbán legsebezhetőbb pontja:az Európai Néppárt alelnöki posztjaAmit Orbán művel, az az európai konzervatívoknak elvben kezdettől fogva tolerálhatatlan kellett volna legyen.Mindenféle politológiai dogmától és babonától vezetve mindmáig nem vonták le ennek politikai és szervezeti konzekvenciáit. Ebből az a tragikomikus helyzet következik, hogy Orbán fő európai ellenfelei (Merkeltől Sarkozyig és Barrosotol Oli Rehnig) egy pártban ülnek vele és ezzel fedezik Európa - idegen merényleteit a demokrácia és a jogállam ellen. Noha ezeknek a konzervatív vezetőknek meg lenne minden olyan eszközük, hogy véget vessenek alelnökösdijének és felfüggesszék a Fidesz tagságát az EN-ban! Ezért az Európai Néppártot kell minden szokásos és szokatlan eszközzel figyelmeztetnünk önromboló gyakorlatuk befejezésének szükségességére. Világosabbá válna saját pozíciójuk az európai terepen, ha ezt megteszik és egyben a kezdetét jelentené egy európai karakterű jobboldal kialakulásának Magyarországon is, amire e nélkül sohanapján kerül sor.
Ha kiteszik a szűrét a pártcsaládból, Orbán is pőrébben állna télvíz idején a maga keltette gazdasági és politikai viharokban.

2011. december 26., hétfő

Petició a Fidesz - alkotmány életbeéptetése ellen

Az aláíróknak

Az alábbi peticiót panasz formájában beadtam az Európai Parlamentnek, hivatkozással az első nap érkezett több, mint 300 aláírásra.

Balint Suranyi
Írd alá a peticiót!

Nemet mondunk a Magyar Köztársaság felszámolására!

http://www.peticiok.com/nemet_mondunk_a_magyar_koztarsasag_felszamolasara#form
Nemet mondunk a Magyar Köztársaság felszámolására
www.peticiok.com
A Magyar Köztársaság és az Európai Unió polgáraiként kijelentjük, hogy 2012 január elsejétől Magyarországot túszul ejtett országnak tekintjük, amelyre a Fidesz - KDNP parlamenti frakció ráoktrojálta az Európai Unió jogának szellemével és egyes alapvető rendelkezéseivel szembenálló pártalkotmányát.

2011. december 24., szombat

A tematizációs fiaskó beismerése

Mit jelent, ha Orbán karácsonykor szükségesnek tartja cáfolni a várható menesztéséről szóló híreket?

Orbán terve az volt, hogy a teljhatalmát kodifikáló alkotmányát az ország a lihegő áhitat jegyében fogja beiktatni.Ünnepi esemény, amely a nép lelkében az új Magyarország eljövetelének boldog kezdete lesz. Ami hatalmi eszközökkel lehetséges, azt meg is tette ennek érdekében. A manifesztum kész, életbe fog lépni. Amit a nyers hatalmon túl remélt hozzá, az romokban hever. Neki az ilyen hatalom is kell, de vágyai másik fele kielégületlen, frusztrált.

Ennek a frusztráltságnak a csalhatatlan jele a karácsonyi cáfolva beismerés. Gondoljunk bele: az ünnepek előestéjén közli ellentáborával, hogy hiába reménykednek eltávolításában. Egy olyan - majdnem teljes - hazai médiahatalom mellett, amely az ország nagy részét folyamatosan nem tájékoztatja a hatalom számára rossz hírekről, most ő közli a híveivel, hogy igenis van ellentábor és az az ő hamarost bekövetkező távozását jövendöli. Így ez a tény mostantól már része a kormánypárti valóságnak is. Ezzel az az erő, amit az országban ellenzéknek nevezhetünk, megnyerte Orbánnal szemben a "tematizációs csatát".

A tematizációs csata elvesztése Orbán esetében nem jelenti azt, hogy a jövőben ne adhatna ki győzelmi jelentéseket különféle háborús sikereiről, ne próbálhatna művi örömünnepeket kreálni a következő napokban, hetekben. De ahhoz nagyon butának és elfogultnak kell lenni, hogy a zemberek, akár a hívek ne vegyék észre, hogy Orbán defenzívába szorult. Ennek során maradhat kivagyi, kelthet megalapozatlan reményeket a jövőről - tudni lehet, hogy ő maga is tudja: élet - halál harcot folytat. Eredeti ambiciói hajótörést szenvedtek.

Mejegyzés egy Arrow - ujságcikk maqrgójára

Arrow kiváló elme, valóban szükséges lenne egy határozott szabályozási változtatás, de - minthogy globális problémáról van szó - nem hiszem, hogy az USA-n belüli jövedelemegyenlőtlenség lenne a probléma gyökere. Az informáltsági diszparitás is való igaz mind az egészségügyben, mind a pénzügyi szektorban, de erről se hiszem, hogy csökkentésével helyreállna valamiféle piaci egyensúly. A baj gyökere szerintem abban van, hogy egy megfoghatatlan alapokon álló világgazdaság működése addig volt üzembiztos, amíg nagyon sokan jártak vele a maguk módján jól a folyamatos növekedés következtében. A válság óta rizikós a növekedés és egyértelműek a relatív (és abszolut) vesztesek. Minthogy alig valaki rendezkedik be a kisebbik rossz mindenkori preferálására, egyre nő a bedőlés kockázata. A mindennapokig is lenyúló új technikai - technológiai áttörés rakhatna mindent új dimenzióba - vagy nem sok jónak nézünk elébe.

2011. december 23., péntek

Politikai fordulat

A rendőrség által elhurcolt tiltakozó parlamenti képviselők megmentették a becsületünket a világ előtt!

LMP akció a Parlamentnél

Nagy húzás. Ezzel a vezető ellenzéki erő lesznek. Csak Schiffertől szabadulnának már meg!

2011. december 22., csütörtök

Lovat! Lovat! Egy lóért országomat!

A zuhanásba magával rántani az országot

Orbán az ősz folyamán szembesült politikájának kudarcával, aminek lehetőségéről már a kezdet kezdetén is beszélt. Ennek konzekvenciáját vonta le azzal, hogy ismét az IMF-hez fordult. Gondolt arra, hogy ez hívei körében bizalmi válságot okozhat irányában, de ezt a bejáratott kommunikációs technológiájával sikerült neki ellaposítani. Amihez viszont értelmi és személyiségbeli korlátai miatt nagyon nem ért, az most visszarúgott: rosszul becsülte fel a külföld reagálását.

Abban a meggyőződésben élt, hogy érvényben van az a hallgatólagos megállapodása az USA és Európa legmagasabb köreivel, hogy ha az azoknak legfontosabb kérdésekben aláveti magát akaratuknak, akkor elnézik illetlen szájalását és brutális belpolitikáját. az IMF-hez fordulást ilyen, alapkérdésben való alkalmazkodásnak tekintette, még azt is megtette kedvükért, hogy nem Matolcsy a tárgyalóküldöttség vezetője. Cserébe egy kíméletes hitelnyújtást és a nyílt beszéd kerülését remélte. Tévedtett. Már rég lement az euro - atlanti térképről, és kényszerű hitelfelvételi meghunyászkodását parner - ellenfelei alkalomnak látták a leszámolásra, ami már nekik is nagyon sürgőssé vált a kialakult európai - és világhelyzetben.

Erre Orbán maga is emelte a tétet: az EU csúcson rosszul kalkulált zavaros cirkuszt rendezett. Úgy vélte, szembefordulása gond lesz a problémáktól gyötört EU-nak és méltányolni, honorálni fogják, ha végülis visszavonul a nemet mondásból. e helyett egyedül maradt és nevetségessé vált. Ezzel meg is pecsételődött egy számára előnyös és itthon eladható kölcsönfelvétel esélye. De még mindíg nem számított arra a pergőtűzre, amit ő és politikája a nyilvánosság teljes bevonásával a nyaka közé kapott mindenkitől, aki csak számít Nyugaton.

Az a mutyi, ami eddig minden hajmeresztő húzása ellenére a felszínen tartotta, a múlté. Ezt látja, de mégse akarja igazán elhinni. Feladni a játszmát - ez személyiségétől idegen. Taktikai mozgástere immár nincs. Dacosan, az irracionális megmentő csodában egy kicsit reménykedve igyekszik ugyan húzni az időt, de el van szánva a pokolra zuhanásra és arra, hogy megszédített országát is magával rántja a bukásba.

Hacsak társaiban - szolgáiban nem támad fel utolsó pillanatban az életösztön.

2011. december 20., kedd

A Klubrádió halálhírére

Mi beszédesebb krízis idején? A szóló, vagy az elhallgattatott egyetlen ellenzéki hangzó médium, a Klubrádió?

Megmosolyogtató, de szívmelengető volt az a sokrétű harc, amit a Klubrádió a megmaradásáért folytatott. Próbált mozgósítani, de egyben azt az illuziót keltette, hogy Orbánra lehet nyomást gyakorolni. Az aktívabb hallgatói most arra lesznek kényszerítve, hogy a neten maguk szerkesszék meg saját médiumukat. Az idősebbek, riadtabbak, egyedül tájékozódni nem tudók pedig az ősrégi kétlépcsős kommunikáció útján tudják csak megszerezni tájékoztatásukat. Ha legalább magánemberként nem szorultak be a teljes izoláltságba. Így nézzük végig Orbán végjátékát - vagy jutunk benne epizódszerephez.

Facebook hozzászólások 56-ról

Balint Suranyi
A zemberek számára meglepetés volt,(máig sincs igazán feltárva),hogy fegyveres felkeléssé vált a tüntetés, hogy kártyavárként összeomlott a rendszer, "kivertük" a szovjet csapatokat - és ez váltott ki lelkesedést. A nyitott határok már nov. 4. előtt is vonzóak voltak, 4. után meg méginkább, de aki maradt, az konstatálta, hogy a nagyhatalom nagyhatalom, a Jaltai rendszer pedig életben van. Nagyolva ilyen egyszerű. A mikroszint meg végtelenül bonyolult..
 
Balint Suranyi Ki tudja - és ki érti! - ma már, hogy a hatalom frazeológiája nem azzal kezdődött, hogy ellenforradalomról beszélt, hanem októberi sajnálatos eseményekről és az OSE megnevezés előbb tágabb, majd szűkebb körben a mindennapi beszéd részévé vált. Magától értetődő, hogy az utókor a kialakult sémákat tanulta meg.

2011. december 17., szombat

Konstruktív bizalmatlanság?

Hátbaszúrás

Nem kell pszichológusnak lenni ahhoz, hogy világos legyen, miért emlegetett Orbán hátbaszúrást, amikor a parlamenti ellenzék támadta a legutóbbi EU csúcson tanúsított bomlasztó magatartását. Tudhatta, a tőle balra álló ellenzékiek Európa - barátok és ha gyengeséget tapasztalnak nála, azonnal támadni fogják. Nem pusztán "visszaszúrás" volt ez minősítés a neki kellemetlen támadásért, amivel rossz színben akarta feltűntetni ellenfeleit a zemberek előtt. Elszólás volt.

Orbán nem az ellenfeleitől félti pozícióját, hiszen azok ehhez erőtlenek és nincs is egy hatalomátvételhez jogi fogódzójuk, hanem saját embereitől. A saját embereitől retteg kezdetektől fogva, attól, hogy megelégelik azt, amit az országgal és velük csinál. Ez az oka annak, hogy minden valamirevaló fideszes ismert figurával módszeresen elvégeztetett olyan feladatokat, amik a politikai erkölcs szempontjából védhetetlenek. Nem hagyta ki a piszkos "jogi" feladatokból a nevesebb EU-s képviselőket sem, nehogy eszükbe jusson a nyílt pártütés. (Talán egyedül Varga Mihályt hagyta ki az ilyesmiből, esetleges saját későbbi kombinációihoz - tartaléknak) Így elejét vette olyan erőközpont kialakulásának, amely konstruktív bizalmatlansági indítvánnyal megbuktathatná a Medgyessy, ill. Gyurcsány modelt követve. Ezért kétséggel kell fogadni minden sajtóhírt, ami ilyet fontolgató tanácskozásról ad hírt. Orbán maga erre árgus szemekkel figyel és ha lát valamit, lecsap rájuk még egy korai stádiumban.

De vajon jelent-e ez számára biztos védelmet most, amikor bukik a politikája? Aligha. Ám a lehetséges hátbaszúrók ugyanúgy ismerik őt, mint ő azokat. Ezért aki lázadást fontolgat, biztosan nagyon elővigyázatos. Nem egyeztet senkivel, aki beárulná őt. Ha a saját hátát biztosítani akarja, azt külföldön és a hazai háttértámogatók körében teszi, "elvtársai" közül csak akkor avat be valakit, ha biztos lehet az illető diszkréciójában.

Nem érdemes találgatni, hogy kik felelnek meg Mr.X szükséges adottságainak, mert ez számunkra rejtett világ. Ha nekem tippelni kéne, semmiesetre se gondolnék olyasvalakire, akinek a közelmúltban bármilyen kérdésben nyílt vitája volt a főnökkel. Csak a legggátlástalanabb perfid figurákat venném számba. De nyilván számba veszi őket Orbán is. Hogy melyikük a gyorsabb - majd elválik.

2011. december 16., péntek

Végelszámolás

Áttörés!

Úgy látszik Orbán csúcsértekezleti szereplésével és MNB-s provokációjával betelt a pohár. Az év végével az eddigi "megbékítési politika" végetért és mostantól minden eddigi számlát benyújtanak. Ha a "nem" lesz erre a kihívó válasz, akkor megnyílik a pokol és jön az államcsőd.

2011. december 13., kedd

Önmagában papírtigris Orbán Alaptörvénye (Fb.)Sokan világvégét jajveszékelnek Magyarországon az Orbán - alkotmány életbelépése miatt. Ez csőlátásra vall. Abban az egy esetben igaz, ha Orbán tartósan erős politikai tényező marad.
Lássuk be: ma még a régi Alkotmány van érvényben az az által lehetővé tett 2/3 -os módosításokkal. És Orbán hatalma így is korlátlan. Ezen a váltás vajmi keveset változtat. De nem biztosítja azt sem, hogy Orbán 2014-ig katasztrofális gazdaság- és külpolitikájával hatalmon maradjon, amit alighanem korábbi hívei fokozódó elégedetlensége is mind hangosabban kísérni fog. Egyre valószínűbb, hogy saját túlélésük érdekében a jobboldalon fel fog lépni egy csoport Orbánnal szemben, amelyikhez - mint a túltelített oldatban - gyorsan hozzákristályosodik a többség. Orbánnak - ha a politikai élet felszínén akar maradni, csak a Jobbik mellett marad pozíció.
Egy a realitások talajára visszatérő jobboldal minden irányban nyitásra van ítélve - és ennek egyik komoly előfeltétele az orbáni alkotmánytól való - ilyen, vagy olyan - elszakadás. Egy össznemzeti gazdasági válságkezelés a hatalmi realitásoknak megfelelő jogi kereteket is feltételez. A részletek ebből a szempontból nem kulcsjelentőségűek.
Ám nem csupán a jelenlegi felállást megrengető belpolitikai fejlemények várhatóak. Nemzetközi szinten lassan jut el a verdiktig a dolog, miszerint az új Alaptörvény itt meg ott, más sarkalatos törvények meg amott és emitt ütköznek a nemzetközi megállapodásokba. Egy realista kormányzat és parlamenti többség ezeket a döntéseket bizonyosan érvényesíteni fogja - szitává lőve ezzel az orbáni konstrukciót.

Vagyis a jogi pánik csak akkor indokolt, ha valaki az Orbán - csoport és a Jobbik kezében véli látni a hatalmat a jövő Magyarországán. De akkor - immár az EU-n kívül - vajon éppen a jog jelenti számunkra a legnagyobb problémát?

2011. december 12., hétfő

Az EU és Orbán : róka fogta csuka (Fb.)Itt eddig sem az érzelmek számítottak. Az EU Orbánban látta Magyarország kormányozhatóságának egyetlen lehetőségét, Orbán meg - szövegei ellenére - tudja, hogy az ország számára - amíg van EU - az EU-n (és az EU-s pénzeken!) kívül nincs élet. A modus vivendit eddig abban vélték megtalálni, hogy Orbán nem zavar bele az EU fontos ügyeibe, az EU meg szemhúnyással vagy ejnye ejnyével tolerálja a magyar belpolitika tolerálhatatlanságát. Ez a modus vivendi van megszűnőben azzal, hogy az ország a piacon finanszírozhatatlanná vált, Orbán pedig az EU csúcson szellemében és színvonalában egyaránt leszerepelt uniós kerékkötővé vált. A helyzetet némileg bonyolítja, hogy a megszorításokat elszenvedők az országban a politikai trükkök és a késleltetés miatt még nem szembesültek napnál világosabban azzal, hogy mit hoz számukra az orbáni politika.
Az alaphelyzet - az EU és Orbán egymásra utaltsága - nem változott. Az EU változatlanul nincs abban a helyzetben, hogy aktívan próbálja elmozdítani Orbánt, Orbán meg nem szakíthat az Unióval. Az Unió számára most egyértelműen az a politika, hogy - akár a fociban - állandó nyomás alatt tartsa Orbánt és hibázásra kényszerítse. Ezzel fognak eltelni a következő hetek. A presszió célja - és nyilvánvaló következménye - Magyarországnak az eddigi Orbán által való kormányozhatatlansága. Hogy aztán ez kikényszeríti-e más jobboldali - technokrata erő felbukkanását, amelyik biztosítani tudja az ország kormányozhatóságát, az kérdéses. Erre alkalmas technokraták bőséggel rendelkezésre állnak - de ezidő szerint se parlamenti, se politikai hátországuk nincs. Orbán maga személyes okokból nem alkalmas egy ilyen szerepváltásra. Akad-e valaki a jobboldalról, aki bevállalja az egyes számú szerepet egy görög - római megoldás politikai támogatására, parlamenti többséggel? Ez a következő hetek nyitott kérdése.
Ha nem lesz parlamenti többséget felvonultatni tudó érdemi, a realitásokkal szembenéző tárgyalópartnere az EU-nak - akkor nem jöhet más, mint a káosz.

2011. december 9., péntek

Fb. bejegyzés az euroról

Az euro születése: a politika előzte a gazdaságot

Mindenki tudta, hogyan született ilyen hirtelenséggel az euro - csak nem szeretnek rá emlékezni. Német - francia alku volt az alapja: Kohl kapta a francia hozzájárulást a német egységhez, Mitterand pedig, hogy megszűnik a DM. Ehhez kellett sebtében megalkotni az euro intézményi és garanciális eszközeit, ezt kellett mennél több tagállammal szentesíttetni. Világos, hogy nem volt hatszoros elméleti megalapozás, világos volt, miért a szemhúnyás egyes belépők deficitjeinek validitása ügyében. Remélték, hogy működés közben valahogy rendeződnek a problémák.

Eddig az euro hatalmas siker volt: számos előnyt biztosított a használóinak, elfogadták világpénznek és erősebbé vált a dollárnál stb. Az USA - ból kiinduló 2008-as pénzügyi világválság az eurot is kikezdte és egyre inkább szembetűnővé tette születési hibáit. Mindez nem vált volna ennyire fenyegetővé, ha egyes résztvevők maguktól is prudensebb fiskális politikát folytattak volna. És akkor sem, ha az euro nem szuverenitásukat őrző államok egyetértését igénylő pénznem maradt volna, aminek válság idején sokkal kisebb a pénzpolitikai mozgástere, mint a nemzeti valutáknak

Most elég világos, hogy milyen lépéseket követel meg közgazdaságilag az euro folyamatos stabilizálása, valamint a deficittel küszködő résztvevők felszínen tartása. De ez ismét elsődlegesen politikai kérdés - mint volt az euro megszületésekor. Most úgy látszik, a tagállamok túlnyomó többségénél ez a politikai akarat meg van. A megfelelő jogi és intézményi eszközöket kellene hozzá megtalálni - lehetőleg nem a szükségesnek érzett mindenkori minimum nyögvenyelős elfogadásával, hanem egy nagyvonalúbb vízió keretében. Egy ilyen vízió alighanem ki kellene terjedjen az öreg kontinens technikai - technológiai nemzetközi szerepének lényegi megjavítására is.

Vagyis a lecke nem változott az utóbbi 20 év során: a politikai érdekhez kell megtalálni a jogi és pénzügyi eszközöket. Csak egy sokkal háborgóbb, veszélyesebb nemzetközi környezetben.

2011. december 8., csütörtök

Kommentek linkelhez a Fb.-on

  • Vajjon meddig fizet még a megújuló, integrálódó EU a magát mindenből kivonó Magyarországnak a strukturális és kohéziós alapból és meddig ad agrártámogatást?
     ·  ·  · 25 perce
  • Csapda a demokratálnak: ha nem bojkottálják a Jobbikot, legitimizálják azt, ha bojkottálják, Orbánt ezzel a megkülönböztetéssel demokratának ismerik el.
     ·  ·  · Tegnap, 5:44
  • Megérzés a távolból

    Fordulat történhetett: az előre menekülés és a mindenkivel való konfrontáció a döntés.

2011. december 2., péntek

Orbán kiütötte saját magátKontár, erőszakos. a szabályokra fittyet hányó politikájával sikerült épp akkorra vinnie el az országot az államcsőd küszöbére, amikor az EU-nak történelmi döntést kell hoznia saját jövőjéről. Ha e döntés vitája során a szokott, provokatív eurorenitens politikáját folytatja, akkor az ország egy hét alatt visszavonhatatlanul a fizetésképtelenséghez vezető örvénybe kerül. Akkor pedig az Unió leggyengébb, legsebezhetőbb országává válik, akivel szemben csak az nem érvényesítheti indokolt, vagy indokolatlan igényeit, aki nem akarja.
A rossz ösztönökre hallgató, a 2. Vilgháború Tengelyhatalmainak szövetségesek nélküli utóvédharcára vállalkozó eszement politika folytatása a szó szoros értelmében nemzeti tragédiához vezethet.
Miért kategórikusan kerülendő minden együttműködés a Jobbikkal?

Az utóbbi másfél évben kiderült, hogy a "demokratikus" a gyakorlatban nem jelent többet, mint hogy választói akarattal legitimált. Így ez megkülönböztető jegyként nem használható. Az igazi választóvonal ma Magyarországon azok között húzódik, akik az első számú nemzeti érdeknek a feltétlen európai elkötelezettséget tartják, szemben azokkal, akik Európa- ellenesek, vagy legalábbis erősen kétséges az európai opciójuk. Vagyis a választóvonal a Fideszen belül húzódik meg. Az európai elkötelezettségű ellenzéki pártok és mozgalmak így minden tekintetben szemben állnak a Jobbikkal és más szélsőjobboldali erőkkel és Orbán rendszerét éppen bizonytalan EU elkötelezettsége, Brüsszel- ellenessége miatt tartják mihamarabb eltávolítandónak. Minden együttműködés a Jobbikkal ezt a világos választóvonalat kérdőjelezi meg.

2011. december 1., csütörtök

Indiai diaszpóraként való roma önmeghatározásVéleményem szerint a gazdasági válság miatt holtponton van Európában a roma integráció kérdése. Hatalmas előrelépésre adna lehetőséget, ha Európa romái, roma csoportjai indentitásként elfogadnák, hogy ők külön - külön és együttvéve az indiai diaszpórához tartoznak. Ezt el kéne fogadtatni Indiával, mint állammal is. Rengeteg megoldhatatlannak tűnő kérdés kezelése, megoldása válna így lehetővé.