2011. december 9., péntek

Fb. bejegyzés az euroról

Az euro születése: a politika előzte a gazdaságot

Mindenki tudta, hogyan született ilyen hirtelenséggel az euro - csak nem szeretnek rá emlékezni. Német - francia alku volt az alapja: Kohl kapta a francia hozzájárulást a német egységhez, Mitterand pedig, hogy megszűnik a DM. Ehhez kellett sebtében megalkotni az euro intézményi és garanciális eszközeit, ezt kellett mennél több tagállammal szentesíttetni. Világos, hogy nem volt hatszoros elméleti megalapozás, világos volt, miért a szemhúnyás egyes belépők deficitjeinek validitása ügyében. Remélték, hogy működés közben valahogy rendeződnek a problémák.

Eddig az euro hatalmas siker volt: számos előnyt biztosított a használóinak, elfogadták világpénznek és erősebbé vált a dollárnál stb. Az USA - ból kiinduló 2008-as pénzügyi világválság az eurot is kikezdte és egyre inkább szembetűnővé tette születési hibáit. Mindez nem vált volna ennyire fenyegetővé, ha egyes résztvevők maguktól is prudensebb fiskális politikát folytattak volna. És akkor sem, ha az euro nem szuverenitásukat őrző államok egyetértését igénylő pénznem maradt volna, aminek válság idején sokkal kisebb a pénzpolitikai mozgástere, mint a nemzeti valutáknak

Most elég világos, hogy milyen lépéseket követel meg közgazdaságilag az euro folyamatos stabilizálása, valamint a deficittel küszködő résztvevők felszínen tartása. De ez ismét elsődlegesen politikai kérdés - mint volt az euro megszületésekor. Most úgy látszik, a tagállamok túlnyomó többségénél ez a politikai akarat meg van. A megfelelő jogi és intézményi eszközöket kellene hozzá megtalálni - lehetőleg nem a szükségesnek érzett mindenkori minimum nyögvenyelős elfogadásával, hanem egy nagyvonalúbb vízió keretében. Egy ilyen vízió alighanem ki kellene terjedjen az öreg kontinens technikai - technológiai nemzetközi szerepének lényegi megjavítására is.

Vagyis a lecke nem változott az utóbbi 20 év során: a politikai érdekhez kell megtalálni a jogi és pénzügyi eszközöket. Csak egy sokkal háborgóbb, veszélyesebb nemzetközi környezetben.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése