2021. december 3., péntek

Várható-e az új német kormánytól új Németország, új Európa?

Az új német kormány hárompárti koalíciós kormány lesz - domináns párt nélkül. Ezért is folytattak komoly vitát a koalíciós szerződésről, amelyet most éppen a három párt tagsága vitat meg és hagy jóvá. Következésképpen állást kellett foglalniuk mindazokban a kérdésekben, amiket az  eddigi kormány folyamatosan a szőnyeg alá söpört, társítva azokkal, amelyekben a véleményük, szemléletük gyökeresen más, mint elődeiké. Így egy olyan új Németország képe körvonalazódik, amely nem egy ciklusra szól és nem azt mérlegeli, hogy hogyan keresheti a választók kegyeit a soronkövetkező választásokon. Nemzetközi téren is - egyértelműen hitet téve Németország EU és NATO elkötelezettsége mellett- szembesíti a partnereket egy olyan, konzekvensnek szánt koncepcióval, amivel azoknak eddig nem kellett/lehetett találkozniok.Az EU és NATO korszerűsítésének és megerősítésének hívei elvben örömmel kell fogadják azt, hogy az európai kulcsországuk a folyamat élére áll és határozott koncepcióval rendelkezik.

A kérdések kérdése azonban az, hogy a deklarált német kormányprogramból mit tudnak ténylegesen megvalósítani. Vonatkozik ez elsősorban magára Németországra. S itt gondolhatunk arra, hogy a felsőház kerékkötő lehet, gondolhatunk az ellenérdekelt gazdasági és katonai körök ellenállására, gondolhatunk a világgazdaság és a világpolitika nem várt fejleményeire, gondolhatunk a német közhangulat elbillenésére, vagy egyszerűen arra, hogy a konzisztesnek gondolt program esetleges önellentmondásaira. Az ellenható tényezők mellett az is nyitott kérdés, hogy az új kormány maga milyen tehetségesen fog politizálni. Ami az EU-t illeti, ott egyértelmű, hogy vitát fog kiváltani a német elgondolás. A legkritikusabb momentum, hogy kialakul-e közös francia-német álláspont. Ha igen, akkor vagy az EU egésze számára, vagy csak az eurozóna, esetleg a megerősített együttműködésre alapozva a többsebességes megoldás jegyében sor kerül a szükséges korszerűsödésre, amelyet a bekövetkezett és a közeljövőben esedékes komplex változások követelnek meg. Ami meg a NATO-t illeti, a Biden-adminisztráció biztosan partnere lesz az új német kormánynak. De az is nyilvánvaló, hogy a NATO a jelenlegi földrajzi kiterjedésben a jövőben nehezen képzelhető el.

Mint láttuk, az új német kormány mélyreható változásokat tervez - nagyobb  időtávot és az euroatlanti térséget befogva. Ezzel szemben prompt a járvánnyal és az inflációval kell kezdenie valamit. De akármi is lesz a német kormányprogram sorsa otthon és nemzetközi tekintetben, megszületése azért kiemelkedően fontos esemény, mert nélküle Európának, mint globális tényezőnek a jövőben esélye se lett volna.
3 megjegyzés: