2015. május 15., péntek

A többrétegű kontraszelekció tobzódása

Egy erőltetett ütemben kiépült tekintélyuralmi államban, ahol a gazdaság és társadalom minden szféráját megszállja az uralkodó rend, kikerülhetetlen velejáró a nagyfokú kontraszelekció. Ennek első szintje az, hogy a legfelsőbb körökben vagy általában tehetségtelen emberek találhatóak, vagy ha nem is mindenben azok, az erőszakos, semmire nem tekintettel lévő egy kézben centralizált működésmód következtében ők is kiemelkedően magas hibaszázalékkal dolgoznak és ezt szokják meg. Ennek a szintnek a komplementere az, hogy minden fontos pozícióban talált, a rendszerre szemben kritikus vezetőket gondolkodás nélkül eltávolítják.

A második szint is kételemű. Egyfelől a kontraszelektált felsővezetés a tőle függő személyi döntésekben ismét csak a politikai lojalitást és a feltétlen engedelmességet tartja fontosnak, a normál körülmények közötti alkalmasság pedig nem szempont. Másfelől a tehetséges, alkalmas emberek az adott viszonyok ismeretében nem is törekszenek vezető állásokba, mert nem vállalják az azzal járó körülményeket. Így aztán más életútat keresnek maguknak - nem egy esetben külföldön. Ezen a szinten is folyik a folyamatos tisztogatás az ott talált, vagy általuk odahelyezett emberek között, de akit nem rúgnak ki, az egyre inkább kénytelen alkalmazkodni az őt körülvevő viszonyokhoz és ezzel az idő előrehaladtával szellemileg - erkölcsileg degradálódik. Mindez vonatkozik a teljes állami szférára, valamint minden olyan intézményre, amelyet a hatalom kézben akar tartani.

A harmadik szintet azok az ambiciózus fiatalok jelentik, akik itthon karriert akarnak csinálni. Vagy már eleve magukévá tették a rendszer világszemléletét és játékszabályait, vagy menet közben szembesülnek ezzel. Ha beépülnek, akkor gyorsan relativizálódnak az esetleg meglévő képességeik. Ha meg kirepülnek a rendszerből, akkor ugyanúgy  itthon nem kamatoztathatják a tehetségüket, mint azok, akik önként nem is próbáltak előre jutni a NER keretein belül.

Végül a negyedik szintet a magánszféra jelenti. Itt elvben a kormányzati befolyásnak nem kellene érvényesülni. Számos ponton azonban mégis érvényesül. Minden szektorban ott találhatók az állam kegyencei, akiknek mindenféle előnyét, kedvezményét tudomásul kell venni. Minden szektorra kiterjed az állami korrupció, amely alól sikeresen egyetlen cég se tudja kivonni magát. Ha ez az államnak nem elég, hosszú kezével úgy tud bárkit jutalmazni - büntetni, hogy ez alól még a Magyarországon működő legnagyobb külföldi cégek se tudják kivonni magukat.Hát még a kicsik, netán a kezdők.  Ezáltal a magánszférában működő tehetséges embereknek is egy torz világ körülményihez való alkalmazkodás veszi el energiájuk kisebb - nagyobb részét.

Mennél tovább tart ez a rendszer és mennél hosszabb életet jósolnak neki a különféle szereplők, annál negatívabban befolyásolja a kontraszelekció az ország versenyképességét. s annál nagyobb arányban döntenek a tehetséges emberek a külföldre távozás mellett. S mindez a negatív hatás nem korlátozódik a NER időszakára. Bármi is jön utána, a többrétegű kontraszelekció különféle negatív következményeit az ország tartósan viselni lesz kénytelen.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése