2015. szeptember 9., szerda

Az európai tradíció egyetlen komoly ellenszere a vallási fundamentalizmussal szemben

A humanizmus, a felvilágosodás nyilvánvalóan válasz volt a domináns egyháznak az állammal való összefonódására és az azon keresztül érvényesülő szellemi hatalmára. Így a vallási tolerancia az egyik talpköve a westfaliai béke utáni Európának. Ám az állam és az egyház teljes, rigorózus szétválasztása már nem volt általános követelmény - a modernitásnak nem mindenhol volt egyáltalán szüksége erre. Ám mind az ultramontán katolicizmus, mind a fundamentalista protestantizmus megpróbálkozott (végülis eredménytelen) utóvéd - harcokkal egyes helyeken és időszakokban. (A vallási béke olyan csődjét, mint Írország, periferikus jellege miatt figyelmen kívül hagyhatjuk.)

A vallási tolerancia azonban természeténél fogva csak ritkán, harci helyzetekben folyamodott a szekularizáció kemény eszközeihez. Ilyenek voltak például azok a csetepaték, amelyek a kereszt állami intézményekben való elhelyezése körül folytak. És ilyen az a háborúság, ami Franciaországban a közelmúltban folyt a burka viselésének iskolai tilalmával kapcsolatban.

Ha a jövőben a vallási fundamentalizmus bármelyik országban vagy országcsoportban fenyegetővé válna a társadalmi békére nézve, vagy legalábbis megzavarná a vallási békét, az államoknak, illetve az integrációjuknak nincs más hagyományos ideológiai - jogi eszköze ennek megakadályozására, mint a konzekvens szekularizáció. Ha kell, kemény alkotmányos eszközökkel és azok gyakorlati érvényesítésével.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése