2016. április 2., szombat

Médiaállapot és közhangulat

A NER egy olyan médiaállapotot hozott létre, amelyben a hatalom propagandája egyértelműen hegemon helyzetbe került. A közvetlenül kormánybefolyás alatt álló médiumok azt terjesztették, hogy Magyarországon a létezhető világok legjobbika épül. Ami mégse olyan csodálatos, az az előző sátáni korszak bűne, vagy a kormányzat éppen aktuális ellenfelének áskálódása, ami ellen hősies és sikeres háborút viselünk. A két nagy kereskedelmi televíziót és a bulvársajtót pedig tökéletesen depolitizálták - így innen se juthattak el "rossz hírek" a potenciális kormánypárti szavazókhoz, vagy a választásokon otthon maradókhoz. A hegemónia nem jelentett monopolhelyzetet. A centrális erőtér logikájához is tartozott az is, hogy mindkét oldalon legyenek olyan ellenzéki erők, amelyeknek hívei hozzá tudhatnak jutni a hataloméval ellentétes információkhoz. A lényeg, hogy az ezt nyűjtó médiumok relatíve gyengék, izoláltak legyenek és a tényleges vagy potenciális fenyegetettség lengje körül létüket. Ezek az állapotok vezettek 2014-ben az újabb kétharmadhoz.

Az új ciklusban a hatalom politikája megváltozott. Mégpedig nem a konszolidáció irányában, hanem új frontvonalakat nyitva, s egyben a propaganda gátlástalanságát is növelve. A részletek mellőzésével elég arra utalni, hogy ez nem szándékoltan a média - hegemónia megzavarásával, végső soron meggyengülésével járt. Ismeretes, hogy az RTL híradója elkezdett valós politikai információkat adni, akárcsak a Simicska birodalom médiumai. Érdemi tömegkommunikációs kutatások nélkül is megkockáztatható, hogy ez volt az oka a kormánypárti szavazók és a nemszavazók egy részének politikai elbizonytalanodásának, a kormányzati sikerpropaganda részleges hatástalanodásának. Ha egyszer a magyar világ nem olyan verőfényes, mint magáról állítja, akkor emberek képesek hinni saját szemüknek, tapasztalataiknak. Talán nem túlzás a mindenki számára váratlan heves tüntetéshullámot, amit az internet-adó kérdése kiváltott, ezzel a változással hozni összefüggésbe. Akik ezektől a mozgalmaktól a rendszer bukásáig elvezető ellenzéki tömegmozgalmat vártak, súlyosan csalódtak. A Fidesz pozíciója mind a közvéleménykutatásokban, mind az időközi választásokon gyengült ugyan, de szó se volt politikai fordulat  érlelődéséről. Sőt, a kormánynak a gátlástalan és minősíthetetlen migráns- politikája ls propagandája túldimenzionálásával sikerült visszaszerezni korábbi pozícióit. De ez csak a látszat volt. A migráns - téma lecsengésével a pedagógusok mozgalma ismét tömegtámogatást tudott szerezni a korábbi Fidesz szavazó és a közömbösek körében is. Ezt adatok is bizonyítják

Ha indokolatlan is a pedagógus tiltakozásba, annak további alakulásába.a rendszer bukásáig elvezető folyamatot belelátni, nem túlzás azt állítani, hogy a jelenlegi Magyarország politikailag nem azonos a két évvel ezelőttivel. A médiahegemónia megbicsaklása irreverzibilis hatású. ettől kezdve a rendszer nem képes önmagát szélesebb választótömegek előtt "jó"-ként prezentálni, legfeljebb "kisebbik rossz"-ként. a palackból kiszabadult szellemet nem lehet oda visszagyömöszölni.Ez az új, kialakult helyzet erősen instabil. Bármilyen probléma, népszerűtlen kormányintézkedés, szakmai tiltakozó mozgalom gyors változásokat képes előidézni a közhangulatban a kormánnyal szemben. S nem tudhatjuk, mikor történik a lakosság életében olyan drasztikus negatív változást jelentő országon kívüli, vagy országon belüli olyan fejlemény, amely már valóban a rendszer alapjait ingatja meg. Ez vezethet a hatalmi körön belüli hasadáshoz, vagy végső soron rendszerváltást követelő tömegmozgalomhoz. A közhangulat alakulása nálunk aligha fogja a választási ciklusok rendjét és a politikai váltógazdaság logikáját követni. Bármikor bekövetkezhető konkrét fejlemények függvénye.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése