2016. február 17., szerda

Fb. bejegyzés a magyar nomenklatúra - rendszerről

Fenyegetés-e Pukli igazgató úr az egész Fidesz - nomenklatúrának?
Első ránézésre a kérdés nevetségesnek tűnik. Pedig nem az és a válasz: igen. Hogy miért?
Pukli igazgató úr úgy viselkedik, mint egy iskolaigazgató egy normális országban. Mértéktartó, nem lépi túl illetékességi körét. Véleményét megmondja, kollégáival országszerte tárgyal, de még véletlenül se vindikál magának olyan szerepet, ami ne illene pozíciójához, hatásköréhez. Amikor felettes szerve képtelen utasításokat ad neki, azt tisztelettudóan, de határozottan elutasítja.
Aki csak kicsit is ismeri közállapotainkat, annak számára evidens, hogy ez főnökeiből, sőt az egész felső apparátusból rosszallást vált ki. Érthető, hogy meg akarják fogni valamilyen szabálytalanság elkövetésén és lehetőleg szeretnének tőle megszabadulni. De hogy az egész nomenklatúrának fenyegetés lenne?
Igen, az. Éppen azért, mert a magyar autokrata berendezkedés a nomenklatúra - rendszerre van felépítve. Mit jelent ez? Nemcsak azt, hogy minden pozícióba a rendszer emberei kerülnek. A sajátosság abban áll, hogy senki nem az, amire a kinevezése szól. Igaz ez a legkisebb beosztású ellenőrtől a miniszterelnökhelyettesig mindenkire - sőt még a választott közjogi méltóságokra is. Formális munkaköri leírásától, hatáskörétől függetlenül mindenki csak éppen odavezényelt személy, aki bármikor elmozdítható. Ha megmarad a nomenklatúrában, akkor máshová vezénylik, ha meg kiteszik belőle, akkor sincs apelláta.
A rendszer lényegéhez tartozik, sőt azon alapul, hogy a nomenklatúra minden figurája tisztában van ezzel és hallgatólagosan tudomásul veszi. Ezért a hierarchia csúcsán álló személytől eltekintve senkivel nem szolidáris s ugyanígy a jelen pozíciója szakmai - hivatásbeli normáival sem. Aki úgy viselkedik, mint ami betöltött pozíciójának felel meg, ráadásul öntudatosan,az magát a nomenklatúra rendszert kérdőjelezi meg. Tehát fenyegetés

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése