2016. március 8., kedd

A török - szír kártya

Az EU csúcs elvben kimondta, hogy a török - szír kártyát fogja megjátszani a migrációs probléma kezelésére és közelesen kísérletet tesz annak operatív kidolgozására és elfogadására is. Ismerjük ezzel kapcsolatban mind a belső, mind a külső nehézségeket, buktatókat. De akkor mégis miért?

Egyszerűen azért, mert ennek a kártyának egyszerűen nincs békés alternatívája. Szíria ma a fő menekült - kibocsájtó ország a tágabb régióban, Törökország pedig a menekültáradat útjában elhelyezkedő ország, amely már eddig is zsilipelte a rajta keresztül érkezőket és továbbmenőket és a jövőben is egyedül lehet képes erre. Ezen túlmenően Törökország világi állam volt és még valamennyire ma is az. A NATO oszlopos tagja és régóta törekszik (változó intenzitással) az EU tagságra. Ehhez még hozzá tehetjük, hogy az EU lkegerősebb országában, Németországban évtizedek óta számottevő török kisebbség él.  Ha Törökországgal nem sikerül stabilizálni a kapcsolatokat általában is és a migrációs problematikában is és nem sikerül az országot valamilyen módon Európához kapcsolni, akkor ezt a funkciót más mohamedán ország nem töltheti be. Akkor ebben az irányban bezárulnak Európa, konkréten az EU kapui. Ami Szíriát illeti, a lakosság ott hosszú ideig élt, szocializálódott  világi uralom alatt és azóta rengeteget szenvedett az iszlamizmustól. Ha tehát valahogy sikerül az országot pacifikálni, van remény, hogy ez egy világi rendszer jegyében történjen.

Ez azt jelenti, hogy a török tárgyalások jelentik az EU számára az utolsó menedéket, hogy eddigi önmagát úgy változtassa meg, hogy az még a korábbi koncepciók folytatása maradjon.Érthető, hogy ez ügyben minden lehetségeset meg fog próbálni. A siker természetesen sok tekintetben kétséges. Az Unión belüli ellentétek mellett bizonytalan a török tárgyaló partner szavatartó volta, de az is, hogy ha tartja a szavát, képes-e megbirkózni mindazzal, amit elvállal. Ezek a kétségek lehetnek indokok garancia - keresési próbálkozásokra, de nem csökkenthetik a késztetést az eredményekre törekvő tárgyalásokra. Reálisan ezek a törekvések egybe kell essenek az USA geopolitikai érdekeivel is.

Ha a török - szír kártya nem hozza meg a remélt eredményeknek legalább a minimumát, akkor a jövőben az eddigi EU-ról nem beszélhetünk. Ráadásul a helyén egyre kevésbé látszik egy olyan működőképes alternatív képlet, amely funkcióit - legalább részben - átvehetné. Akkor Európa komoly tényezőkét eltűnik a világ politikai, gazdasági és katonai térképéről.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése