2012. március 3., szombat

Kertész kivándorlására (Fb.)

Kertész Ákos politikai menekült - státuszért folyamodott Kanadában

Kertész Ákos politikai menedékjog - kérése logikus befejezése itthoni történetének. Ő is, mint sokan mások, beleértve saját magamat is, az1945 utáni, a teljes jogfosztottságot követő visszatagozódásunkat a magyar társadalomba abban a feltételezésben csináltuk, hogy a "soha többé" nem erkölcsi parancs, hanem valóság. Ez a feltételezés az utóbbi években megdőlt .Láthatólag komoly tényezőként együtt kell élnünk egy a politikába, a gazdaságba és a szellemi életbe beépült neonáci - neofasiszta jelenléttel és nincs teljes garancia arra, hogy nem ennél is többel.

Cseppet sem csupán azoknak a magyar állampolgároknak a problémájáról van szó, akik évtizedekkel ezelőtt egy ilyen hatalom kiszolgáltatott vagy önként vállalt áldozatai voltak, hanem mindazoké, akik számára az ilyen közállapotok kívül esnek az élhető élet keretein. Ha nem struccpolitikát folytatnak, vagy nem fogadják ezt el, mint az örök emberi sors vissza - visszatérő velejárójának, el kell gondolkodniuk egyfelől azon, hogy ennek az irányzatnak mi a tényleges hatalmi kifutási lehetősége mélységben és időtartamban, másfelől, hogy kiknek tulajdonítja azt, hogy ez az új együttélési kényszer kialakult. Kertész a magyar népben vélte megtalálni ezt az okot, igyekezett a korábban feltételezett, ezzel szembenálló társadalmi hátterét riasztani - sikertelenül, sőt látásmódjával konfliktusba került azzal a valóságos közeggel is, amely sok mindenben vele azonos módon nem tudja megemészteni a neonáci - neofasiszta térnyerést, de azt másképp elemzi és más kilátásokat feltételez. És - tehetjük hozzá - mindezt nem a művész érzékenységével és önként vállalt feladattudatával teszi.Kertész a további szálmalomharcát értelmetlennek látva egy egyszemélyes megoldással került ki a rákattanó csapdából. Akarva - nem akarva üzenve, hogy bárki követheti példáját. Ez logikus következménye annak az útnak, amit választott magának. Másfelől felszólítás a helyzet folyamatos radikális újragondolására mindenkinek, aki szerint nem normális dolog az a hely, amit a magyar szélsőjobb ma kivívott a honi közéletben.

Milyen, Kertészétől különböző módon lehet magyarázni a kialakult helyzetet? Egyfelől azt a tényt, hogy ilyen helyzet ilyen markáns módon Magyarországon alakult ki, lehet olyan magyar sajátosságokkal magyarázni, amelyeknek forrása nem maga a magyar nép. Ezt részben a magyar viszonyok mélyreható elemzésével, részben a más országokban jelentkező hasonló tendenciák számbavételével lehet feltárni. Másfelől lehet számottevő jelentőséget tulajdonítani annak, hogy Magyarország az Európai Unió egyik tagállama és a várható fejleményekről ebben a tágabb keretben célszerű gondolkodni. Ez a gondolatmenet ma csak csira - formában, kiragadott tények és intuició összekapcsolásával van jelen - de jelen van. A későbbiekben ez remélhetőleg mind jobban kibomlik - mind gondolatilag, mind politikai tettekben.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése