2012. március 7., szerda

Model kápókkal és protekciósokkal (Fb.)

Lehet-e kápókkal és protekciósokkal versenyképes gazdaságot teremteni?

Azt hiszem, ha ilyen nyersen fogalmazzuk meg a kérdést, akkor evidens a válasz, hogy nem lehet. Márpedig lecsupaszítva ez az Orbán féle vízió. Ezt öltöztetik fel hívek és rettegők szebb szavakkal és merítenek belőle reményt vagy kétségbeesést.

A nyers fogalmazás annyira képtelennek mutatja egy ilyen vállalkozás sikerét, hogy még az érveket is felesleges mögé felsorakoztatni. Minthogy mind a reménykedők, mind a rettegők nem a jelenkor gazdasági valóságából indulnak ki, hanem inkább részben ideológiai megfontolásokból, részben a szembenállók "katonai" erejének felméréséből, fiktív világban tájékozódnak. Ha a gazdaság nem volna a világon és az ország egy elszigetelt világban helyezkedne el, akkor persze ezek a remények és rettegések egy hosszabb periódusra nézve indokoltak lennének. De nem ez a helyzet.

Magyarország geopolitikai helye, import- és exportfüggősége, eladósodottsága, exportösszetételének gyenge volta, korszerűtlen gazdasági és intézményi szerkezete, a magyar munkaerő és a magyar fogyasztó mentalitása és aspirációi, a világpiac működésmódja és reakciósebessége és - nem utolsó sorban - hazánk EU és NATO tagsága együttesen tökéletesen esélytelenné, sőt nevetségessé teszik azt a modelt, amivel a magyar kormány kísérletezik.

Nevetni azonban nincs okunk. Mert ugyan a centrális erőtér politikájának pozitív potenciálja nincsen, destrukciós potenciálja igen nagy. És ez semmilyen formában nem kivédhető, ha öngyilkos merénylőként viselkedik. Sem képzelt belső erők nem tudják megfékezni, sem valóságos külső erők. Nyomában csak romok keletkezhetnek. A romeltakarítás pedig csak ezt követően válik aktuális kérdéssé.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése